Rakennuksen sisäosa, maanvastaiset rakenteet ja maaperä

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Märkätila on usein asunnon kallein tila, joten tinkimätön toimintatapamme on erityisen paikallaan kyseisissä tiloissa. Kuntoarviolla saadaan yleiskuva taloyhtiön tai kiinteistön kaikista märkätiloista ja tiedetään milloin tarvitaan huoltotoimia ja missä. Samoin saadaan tarveaikataulu perusteellisemmille korjauksille, joita ennen on yleensä syytä tehdä tarkempia tutkimuksia oikeiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen ohjenuoraksi.

Lattiapäällysteiden toimivuuden varmistaminen ja korjaustarpeen arviointi epäonnistuu liian usein. Oli kyseessä esim. VOC-ongelma, parkettien liiat muodonmuutokset tai em. ilmiöiden välttäminen, monipuolinen asiantuntijaryhmämme auttaa tilanteen mukaan.

Maaperän ilmiöiden hallintaan kuuluu mm. pohja- ja vajovesien hallinta sekä radonturvallinen rakentaminen. Toimiva salaojajärjestelmä ja pintavesien ohjailu pitää perustukset kuivina. Vanhoissa rakennuksissa näissä asioissa on usein puutteita, mutta automaattisesti ei kannata maanrakentajaa palkata, vaan kovalle asiantuntemukselle on usein käyttöä, jotta tehdään vain järkeviä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Radonturvallisen rakennuksen maanvastaiset rakenteet ovat riittävän ilmatiiviitä estäen radonkaasun sisäänpääsyä. Liian radonpitoisuuden hallintaratkaisuna voi olla tiivistäminen, maaperän alipaineistus tai molempien yhdistelmä. Lue lisää maaperään liittyvistä palveluistamme Ympäristö -sivultamme.

 

Palveluitamme:

Märkätilojen kuntoarviot
Märkätilojen kuntoarviossa arvioidaan rakenteita rikkomattomilla menetelmillä märkätilojen pintarakenteiden ja vesikalusteiden jäljellä olevaa käyttöikää ja kuntoa. Kuntoarviossa esimerkiksi kartoitetaan korjatuissa kylpyhuoneissa olevia vedeneristetyyppejä, koska vanhoissa taloyhtiöissä ei aina ole tarkkaa tietoa osakkaiden tekemien korjausten menetelmistä ja laajuuksista. Kuntoarvion jälkeen huoltokorjaukset voidaan tehdä oikein kohdistettuina kattavasti yhdellä kierroksella koko taloyhtiössä, jolloin säästetään kustannuksia ja huoltotoimenpiteet voidaan ajoittaa oikein.

Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakenteet, suunnittelu ja valvonta

Lattianpäällystyskonsultointi

Maanvastaiset rakenteet (alapohjat, ryömintätilat, kellarin seinät)

  • Kuntotutkimukset
  • Korjaussuunnittelu
  • Maanvastaisten rakenteiden sisäpuoliset korjausmenetelmät

Radonongelmat

  • tutkimukset
  • korjaussuunnittelu
  • valvonta ja laadunvarmistus

Salaoja- ja pintavesisuunnitelmat + valvonta