Pölyn- ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja laadunvarmistus

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja laadunvarmistus

Mittaavasta pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksesta on viime vuosien aikana tullut vakiintunut käytäntö edistyksellisillä uudis- ja korjausrakennustyömailla. Rakennusurakoitsijat, siivouspalveluyrittäjät ja käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä laadunvarmistuksella saavutettuihin puhtaisiin tiloihin rakennushankkeen aikana ja sen loputtua.

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus kattaa parhaimmillaan koko rakennushankkeen sisältäen työmaa-aikaisten pölynhallintaratkaisujen suunnittelun, rakennusaikaisen siivouksen, loppusiivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistamisen sekä luovutuksen jälkeen tehtävän tehostetun siivouksen onnistumisen varmistamisen. Eniten pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus- ja valvontatyötä tilataan loppusiivouksen onnistumisen varmistamiseen. Puhtaudenhallintaa tulisi kuitenkin tarkastella jo rakennushankkeen aiemmissa vaiheissa pölynhallintaratkaisujen suunnittelun ja työmaan pölynhallinnan osalta. Sisäilmakorjauskohteissa P1-tason puhtausvaatimus alkaa olla jo arkipäivää, sillä käyttäjille halutaan pölyttömät tilat ja hyvä sisäilma. Siivouksen laadunvarmistus on olennaisessa osassa näiden toteutumisessa.

Vahanen Rakennusfysiikan Sisäilmatiimissä on useita pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvontaan ja laadunvarmistukseen vihkiytyneitä asiantuntijoita, jotka lisäksi kouluttavat tilaajia, siivoustyöntekijöitä ja alalla toimivia henkilöitä. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvoja suunnittelee laadunvarmistuksen toteutuksen, limittää sen rakennushankkeen muuhun aikatauluun, tiedottaa, opastaa, todentaa ja raportoi tiloille asetetun puhtausvaatimuksen täyttymisen. Valvoja tekee tiivistä yhteistyötä siivoushenkilöstön ja rakennushankkeessa mukana olevien henkilöiden kanssa ja yhdessä, yhteiseen päämäärään sitoutuneena, he saavuttavat parhaan lopputuloksen. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan onnistumisen edellytykset ovat hyvät, jos asia huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Mittaavassa laadunvarmistustyössä käytämme BM Dustdetector-mittalaitetta (kuvassa) ja noudatamme INSTA800:1-2019-standardia ja Sisäilmastoluokitus 2018:a mittausten suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa.

Kuvassa suoritetaan loppusiivouksen laadunvarmistusta. Pintojen pölypeittomäärää mitataan BM-Dustdetector-mittalaitteella käyttäen geeliteippejä.