Vahinkopalvelut

Tarjoamme kaikki asiantuntijatehtävät vesivahinkoihin, palovaurioihin tai muihin vahinkotapauksiin.

Vahinkoprosessin erityispiirteet

Vahinkoja tapahtuu kaikenikäisissä ja -kuntoisissa sekä erilaisilla rakenneratkaisuilla toteutetuissa kohteissa. Vahingon koko voi vaihdella pienestä paikallisesta vuodosta koko rakennusta koskevaan suurvahinkoon. Rakenteissa voi olla myös valmiina erinäisiä vahinkoon liittymättömiä vaurioita ja rakenteita on voitu toteuttaa suunnitelmista poikkeavina.

Vahingoille on tyypillistä äkillisyys ja ennalta-arvaamattomuus, vaikkakaan esimerkiksi vuotoa ei välttämättä havaita välittömästi. Välittömien lisävaurioita ehkäisevien toimenpiteiden käynnistämisen ohella on erittäin tärkeää, että myös vahingon korjaustarpeeseen ja laajuuteen liittyvät selvitykset aloitetaan mahdollisimman pian vahingon havaitsemisen jälkeen.

Vahinkoprosessin asiantuntijapalvelut

Hoidamme kokonaisvaltaisesti vahinkoprosessin kaikki asiantuntijatehtävät, kuten

  • selvitys- ja tutkimustehtävät
  • korjaussuunnittelu- ja rakennuttamistehtävät
  • projektinjohto-, valvonta- ja laadunvarmistustehtävät
  • erilaiset vesivahinkojen korjaustarve- ja laajuusselvitykset sekä rakenteiden palovauriotutkimukset.

Toimenpidesuositusten ja etenemisvaihtoehtojen määrittelyn ohella toimeksiantoihin liittyy usein myös vahinkotapahtuman ja tutkimuksilla todettujen vaurioiden syy-seuraussuhteiden arviointia.

Vahinkoselvitykset voidaan toteuttaa kokonaispalveluna tai mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä toimeksiannon tilaajan sopimuskumppanien kanssa, jolloin laadimme tarvittavat tutkimusohjeet ja analysoimme tutkimusten tulokset. Toisinaan on tarpeen suorittaa lähtötietoaineistoon perustuvaa laajempaakin asiakirjatarkastelua ja jälkiarviointia (esimerkiksi ns. second opinion-lausunnot). Kauttamme saa myös päätöksentekoa pohjustavia vertailevia kustannuslaskelmia – oli kyseessä sitten ennallistava korjaus tai uudisrakentamiseen rinnastettava kokonaisuus.

Yhdistelemme ja sovellamme vahinkotapausten hoidossa organisaatiomme monipuolista asiantuntijaosaamista ja laboratoriopalveluissamme tuotettuja rakennusmateriaalien analyysejä (FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T328, SFS-EN ISO/IEC 17025). Tämä on tärkeää erityisesti lähtöasetelman ja laajuuden sekä projektien luonteen osalta vaihtelevissa toimeksiannoissa, joissa vakiintuneitakin menettelytapoja on usein tarpeellista mukauttaa tapauskohtaisesti.

Pätevöityneet asiantuntijat apunasi

Rakennusten vahinkoprosessin eri vaiheisiin osallistuvilla asiantuntijoillamme on valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista kertyneen syvällisen projektikokemuksen ohella useita vahinkokohteiden rakenne- ja kosteusteknisessä arvioinnissa tarvittavia pätevyyksiä.

Olemme osallistuneet useiden valtakunnallisten ohjeiden laadintaan. Yksi näistä on asiantuntijoidemme kirjoittama rakennusten vahinkoselvitys- ja korjausprosessia määrittelevä ohje: Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen. Ohjeen päivityshankkeen ohjausryhmässä oli edustajia lukuisilta kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijatahoilta. Ohjeen laadinta toteutettiin Vahinkoalan auktorisointiryhmän (VAR) toimeksiannosta.

Ota yhteyttä!

Vahinkojen ennakoimattomuuden ja vahinkoselvitysten kiireellisen luonteen vuoksi olemme luoneet vahinkotaustaisia yhteydenottoja sekä mahdollisia toimeksiantoja varten myös erillisen yhteispostilaatikon, jonka osoite on: vahingot@vahanen.com.

Yhteispostilaatikkoon lähetetyt yhteydenotto-/tarjouspyynnöt tavoittavat vahinkotapausten selvittämiseen erikoistuneet asiantuntijamme ja haltuunottomenettely voidaan aloittaa kokeneen henkilön toimesta mahdollisimman pian.

Tavoitat meidät myös puhelimitse tai täyttämällä alla olevan lomakkeen. Asiantuntijoidemme puhelinnumerot löydät pöytäkoneella sivun laidalta ja mobiililaitteelle sivun alaosasta. Annamme mielellämme lisätietoa monipuolisista asiantuntijapalveluistamme vahinkoprosessin eri vaiheisiin.

Voimmeko olla avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikimiten yhteyttä.