Elinkaariarviointi (LCA), hiilijalanjälki ja ympäristöseloste (EPD)

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Kestävät ratkaisut, luotettavat päästölaskelmat ja elinkaariarvioinnit ovat osa jokaista hanketta tavoitellessamme vähähiilistä yhteiskuntaa. Rakennusten käytön aikaisten päästöjen vähentyessä rakennusmateriaalien ja -menetelmien merkitys tulee korostumaan.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen tai rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e). Elinkaariarvioinnin (LCA) tuloksia voidaan hyödyntää niin suunnittelun eri vaiheissa kuin vähähiilisten tuotteiden kehittämisessä ja kiertotalouden edistämisessä. LCA-menetelmää voidaan käyttää kaikilla teollisuuden aloilla, ei pelkästään rakentamisessa.

Elinkaariarviointi käsittää päästöjen lisäksi myös muut elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, kuten rehevöitymisen, happamoitumisen, veden ja muiden resurssien käytön, jotka ovat tärkeää tietoa mm. luontokadon ehkäisemisessä.

EPD-ympäristöselosteen tietojen laskennassa käytetään LCA-menetelmää. Se on elinkaarianalyysiin perustuva ja standardoitu tapa esittää luotettavasti tietoja rakennustuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista.

Asiantuntevalla suunnittelulla saavutetaan kestävämmän tulevaisuuden lisäksi kustannussäästöjä sekä luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Katso palveluesimerkkejämme myös kohdista Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, Luonnon monimuotoisuus, vieraslajit ja hulevesien hallinta, Kiertotalous, Jäte- ja sivumateriaalit

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluesimerkkejä:

  • Elinkaariarviointi (LCA)
  • Ilmastoselvitys
  • Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
  • Hiilineutraaliusselvitykset ja tiekarttatyö
  • EPD-ympäristöseloste