Vahanen Environment Consulting

Konsultointiprojekteissamme yhdistyy syvällinen osaaminen liiketoiminnasta, tekniikasta ja vesi-, jäte- ja ympäristöasioista.  Asiantuntemuksemme yhdistettynä haluumme palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla luo hyvät eväät onnistuneelle projektille Suomessa tai ulkomailla.

Palveluesimerkkejä:

  • Liiketoimintasuunnitelmat ja toteutettavuusselvitykset
  • Markkina- ja teknologiaselvitykset
  • BAT-konsultointi (BAT, Paras käyttökelpoinen tekniikka)
  • EDD yritys- ja kiinteistökaupoissa, investointihankkeissa ja salkun ympäristöriskien hallinnassa
  • Ympäristö-, työturvallisuus- ja sosiaaliset auditoinnit
  • Strategia- ja tiekarttaprojektit
  • Johtamisjärjestelmät ja ympäristöpäällikköpalvelu
  • Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut
  • ESG-raportointi ja auditointi
X