Environmental Due Diligence

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Environmental Due Diligence eli EDD-selvityksessä arvioidaan kiinteistökauppoihin, yritysjärjestelyihin tai toiminnanmuutos- tai lopetustilanteisiin liittyvät ympäristöriskit, vastuut ja velvoitteet. Joskus selvitys kattaa perinteistä EDD-selvitystä laajemmin kohdeyhtiön ympäristönäkökohtia (Environmental), sosiaalista vastuuta (Social) ja hyvää hallintotapaa (Governance) (ESG). Riskit ja velvoitteet voivat tulla kalliiksi, minkä vuoksi ne on tärkeää huomioida kauppatilanteessa. Velvoitteet usein laukeavat toiminnan muutostilanteessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin paitsi kiinteistöihin ja yrityksiin ja niiden arvoon, myös kokonaisiin toimialoihin. Asiantuntijoillamme on kokemusta sadoista EDD -toimeksiannoista eri toimialoilla Suomessa ja ulkomailla. Tarjoamme yrityksille luotettavia EDD-selvityksiä ja -tutkimuksia erikseen tai yhdessä Technical Due Diligence (TDD) -selvitysten kanssa, joihin voi tutustua tarkemmin Technical Due Diligence -sivullamme.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kiinteistön EDD
  • Teollinen EDD
  • Toiminnan muutos- ja lopettamistilanteisiin liittyvät selvitykset
  • Pilaantuneisuustutkimukset
  • EDD-töihin liittyvät muut selvitykset mukaan lukien TDD ja ESG analyysit
  • Toiminnan luvanmukaisuuden auditoinnit
  • Hankintaketjun auditoinnit
  • Strategiset selvitykset