Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Ilmastonmuutos haastaa kaikki ihmiset, yritykset, kunnat ja valtiot varautumaan ilmastonmuutoksen riskeihin. Muuttuva ilmasto edellyttää sopeutumista, jota edistetään kehittämällä toimintoja ja palveluita. Samalla kun hillitsemme ilmastonmuutosta, varaudumme kartoittamalla kaikki riskitekijät ja muutokset, joita ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan. Tarkoituksena on, että vähennämme mahdollisimman paljon ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia jokapäiväiseen elämään, ekosysteemeihin ja yhdyskuntiin.

Ilmastonmuutokseen varautuminen on siis riskien hallintaa niin liiketoiminnassa kuin jokapäiväisessä elämässä. Suorien riskien lisäksi ilmastonmuutoksessa on heijastevaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa raaka-aineiden ja tavaroiden saatavuuteen, saavutettavuuteen ja hintoihin sekä liiketoimintaan, energiahuoltoon, matkustamiseen ja väestöön.

Teemme asiakkaidemme kanssa riskikartoituksia, ilmastostrategioita, ilmasto- ja hiilineutraaliusselvityksiä sekä tiekarttoja ja käsikirjoja. Ne ovat työkaluja, joiden avulla yritykset, kunnat ja kaupungit voivat rakentaa kestävää tulevaisuutta. Haluamme auttaa vahvistamaan ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin ja kiertotalouden välisiä synergioita. Katso palveluesimerkkejämme myös kohdista Elinkaariarviointi (LCA) ja EPD, Luonnon monimuotoisuus, vieraslajit ja hulevesien hallinta.

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluesimerkkejä

  • Ilmastostrategia ja tiekarttatyö
  • Ilmasto- ja hiilineutraaliusselvitykset
  • Konseptikehitys
  • Ilmastovaikutusten arviointi
  • EU-taksonomiaselvitykset