Jäte- ja sivumateriaalit

Materiaalitehokkuus parantaa yrityksesi kilpailukykyä

Luonnonvarojen saatavuus tulee  tulevaisuudessa vaikeutumaan,  ja raaka-aineiden ja muiden resurssien hinnat nousevat. Materiaalitehokkuus  pienentää  raaka-ainekustannuksia sekä parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Teollisessa symbioosissa toisen jäte on toisen raaka-aine. Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja  yrityskohtaisiin ja alueellisiin materiaalitehokkuus- ja energiaselvityksiin, jätehuollon suunnitteluun, loppusijoitukseen, materiaalina ja energiana hyödyntämiseen sekä jätekeskussuunnitteluun.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Vanhojen kaatopaikkojen sulkemissuunnittelu ja riskinarviointi
  • BAT-konsultointi (BAT, Paras käyttökelpoinen tekniikka)
  • Eristysrakenteiden suunnittelu ja riippumaton laadunvalvonta
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • MARA-asetuksen mukaiset ilmoitukset ja jätteiden hyödyntäminen
  • Jätteiden tuotteistaminen End of Waste (EoW) -menettelyn avulla
  • Kaatopaikkakelpoisuuslausunnot
  • Jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön asiantuntijapalvelut
  • Teolliset symbioosit ja aluetalousvaikutusselvitykset