Jäte- ja sivumateriaalit

Materiaalitehokkuus parantaa yrityksesi kilpailukykyä
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Maapallon luonnonvarat hupenevat kiihtyvää vauhtia ja siksi neitseellisten luonnonvarojen saatavuus tulee tulevaisuudessa vaikeutumaan. Odotettavissa on, että raaka-aineiden ja muiden resurssien hinnat nousevat. Materiaali- ja resurssitehokkuus pienentää raaka-ainekustannuksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Teollisessa symbioosissa eri toimijoiden muodostama kokonaisuus hyödyntää tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluita ja energiaa. Teollisen symbioosin muodostavat yritykset hyödyntävät prosessijätteitä ja sivuvirtoja luodessaan uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa.

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja yrityskohtaisiin ja alueellisiin materiaalitehokkuus- ja energiaselvityksiin, jätehuollon suunnitteluun, loppusijoitukseen, materiaalina ja energiana hyödyntämiseen sekä jätekeskussuunnitteluun. Katso palveluesimerkkimme myös kohdasta Kiertotalous, Kaivosten ympäristöasiat, Jätteen keräys- ja käsittelyratkaisut.

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluihimme kuuluvat:

  • Vanhojen kaatopaikkojen sulkemissuunnittelu ja riskinarviointi
  • BAT-konsultointi (BAT, Paras käyttökelpoinen tekniikka)
  • Eristysrakenteiden suunnittelu ja riippumaton laadunvalvonta
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • MARA-asetuksen mukaiset ilmoitukset ja jätteiden hyödyntäminen
  • Jätteiden tuotteistaminen End of Waste (EoW) -menettelyn avulla
  • Kaatopaikkakelpoisuuslausunnot
  • Jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön asiantuntijapalvelut
  • Teolliset symbioosit ja aluetalousvaikutusselvitykset