Kaivosten ympäristöasiat

Luomme yhdessä kestävää kaivostoimintaa

Haluamme olla mukana luomassa kestävää kaivostoimintaa. Tarjoamme ympäristökonsultointia kaivoshankkeen koko elinkaaren ajalle.

 

Palveluihimme kuuluvat:

  • Compliance Audit -selvitykset rahoittajille
  • Pilaantuneiden alueiden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
  • Environmental Due Diligence (EDD) -selvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • Ympäristöhallintajärjestelmät
  • Kaivoksen sulkemissuunnitelmat
  • Jälkihoitosuunnitelmat
  • Tiivisrakenteiden suunnittelu rikastushiekka-altaille ja sivukivikasoille
  • Liukoisuuskokeet
  • Ympäristön tarkkailuohjelmat
X