Kaivosten ympäristöasiat

Luomme yhdessä kestävää kaivostoimintaa
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Kestävällä kaivostoiminnalla tuotetuille raaka-aineille on tulevaisuudessa kysyntää jäljitettävyyden ja avoimuuden lisääntyessä. Usein tällaisille hankkeille on myös helpompi saada rahoitusta. Suomella onkin hyvät edellytykset toimia vastuullisuuden suunnannäyttäjänä. Tämä edellyttää muiden toimijoiden, kuten elinkeinojen, ihmisten ja luonnon huomioimista sekä avoimuutta, luottamusta ja yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

Jotta kaivostoiminta voisi olla vastuullista ja myös sosiaalisesti hyväksyttävää, kaivoksen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit täytyy tuntea koko elinkaaren ajan. Haluamme olla mukana luomassa kestävää kaivostoimintaa. Tarjoamme ympäristökonsultointia kaivoshankkeen koko elinkaaren ajalle.

Katso palveluesimerkkimme myös kohdista Ympäristöselvitykset ja YVA, Jäte- ja sivumateriaalit, Elinkaariarviointi (LCA) ja Ympäristökonsultointi

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluihimme kuuluvat:

 • Compliance Audit -selvitykset rahoittajille
 • Pilaantuneiden alueiden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
 • Environmental Due Diligence (EDD) -selvitykset
 • Kannattavuusselvitysten ympäristöosiot (DFS, FS)
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • Ympäristöhallintajärjestelmät
 • Kaivoksen sulkemissuunnitelmat
 • Jälkihoitosuunnitelmat
 • Tiivisrakenteiden suunnittelu rikastushiekka-altaille ja sivukivikasoille
 • Liukoisuuskokeet
 • Ympäristön tarkkailuohjelmat