Pilaantuneet alueet

Olemme yhdessä luomassa turvallista ja kestävää elinympäristöä

Tarjoamme pilaantuneiden alueiden selvityksiin ja kunnostuksiin ammattitaitoisen asiantuntijatiimin. Kohteen riskien arvioinnilla taataan turvalliset ja kustannustehokkaat ratkaisut pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostukseen. Pilaantuneiden alueiden selvityksistä ja kunnostuksista vastaavat ammattitaitoiset ja pitkän kokemuksen omaavat projektipäälliköt sekä sertifioidut näytteenottajat.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kohteen historiaselvitykset ja maaperän pilaantuneisuustutkimukset
  • Pohjavesi-, sedimentti- ja huokoskaasututkimukset
  • Tutkimustulosten analysointi ja riskinarviointi
  • Kunnostussuunnittelu ja kustannusarvioinnit
  • Viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
  • Kunnostuksen valvonta – rakennusten haitta-aineselvitykset
  • Rakennuttamistehtävät, mm. urakka-asiakirjojen laadinta
  • Pilaantuneisuustutkimukset ja viranomaismenettelyt onnettomuustilanteissa

 

Tutustu myös haitta-aineiden tutkimuspalveluihimme.