Pilaantuneet alueet

Olemme yhdessä luomassa turvallista ja kestävää elinympäristöä
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Pilaantuneita maa-alueita syntyy, kun haitallisia aineita joutuu maaperään lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Tällaisia tapahtumia voivat olla erilaiset onnettomuudet ja vahingot sekä vähittäiset tahalliset tai tahattomat päästöt vuosikymmenten aikana. Haitalliset aineet voivat kulkeutua maaperästä vesistöihin, pohjaveteen ja levitä ympäröiville alueille.

Kohteessa teemme riskien arvioinnin, jossa selvitämme turvallisimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostukseen. Pilaantuneiden alueiden selvityksistä ja kunnostuksista vastaavat ammattitaitoiset ja pitkän kokemuksen omaavat projektipäälliköt sekä sertifioidut näytteenottajat. Kokoamme kohteeseen sopivimman asiantuntijatiimin!

Katso palveluesimerkkimme myös kohdista Ympäristöselvitykset ja YVA, Vesistöhankkeet, Elinkaariarviointi (LCA) ja EPD, Kiertotalous, Ympäristökonsultointi

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kohteen historiaselvitykset ja maaperän pilaantuneisuustutkimukset
  • Pohjavesi-, sedimentti- ja huokoskaasututkimukset
  • Tutkimustulosten analysointi ja riskinarviointi
  • Kunnostussuunnittelu ja kustannusarvioinnit
  • Viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
  • Kunnostuksen valvonta – rakennusten haitta-aineselvitykset
  • Rakennuttamistehtävät, mm. urakka-asiakirjojen laadinta
  • Pilaantuneisuustutkimukset ja viranomaismenettelyt onnettomuustilanteissa

 

Tutustu myös haitta-aineiden tutkimuspalveluihimme.