Vastuullinen yritystoiminta

Yritysvastuu luo kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia

Yrityksen on entistä tärkeämpää huomioida oman toiminnan ja koko toimitusketjun ympäristönäkökohdat ja yritysvastuu. Yritysvastuulla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa huomioidaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristönäkökulma. Vastuullinen yritys innostaa, haastaa ja saa koko toimitusketjun ja loppukäyttäjän toimimaan vastuullisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi ja toiminnan positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Vastuullinen toiminta tukee organisaatiosi kilpailukykyä ja pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Riskienhallinta
  • Energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
  • Hankintaketjun vastuullisuus ja kuluttajanäkökulma
  • Kemikaaliasiat
  • Ympäristöjärjestelmät ja sertifikaatit
  • EPD Verifiointi
  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Elinkaarilaskelmat ja hiilijalanjälki
  • Kansainväliset ympäristöprojektit
  • Kemikaaliturvallisuusasetuksen 856/2012 (686/2015) vaatimat selvitykset