Ympäristöselvitykset ja YVA

Hankkeesi sujuvan luvitusprosessin varmistaminen on meille tärkeää

Ympäristölupa ja mahdollisesti myös ympäristövaikutusten arviointi eli YVA tarvitaan hankkeille, joista saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia. Autamme yritystäsi läpiviemään YVA- ja luvitusprosessin sujuvasti yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisen kanssa. Onnistunut ja eri sidosryhmien ja viranomaisen kanssa vuorovaikutteinen prosessi vähentää yhteentörmäyksiä ja edesauttaa ja nopeuttaa hankkeesi etenemistä ja tarkoituksenmukaistaa lupaehtoja.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Kaavaselvitykset
 • YVA
 • Ympäristölupahakemukset ja niiden muutoshakemukset
 • Vesilain mukaiset lupahakemukset ja ruoppausilmoitukset
 • Maa-aineksenoton suunnittelu ja lupahakemukset
 • Parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT) selvitykset
 • Perustilaselvitykset
 • Viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut
 • Lupiin liittyvät tarkkailuohjelmat, näytteenotot ja vuosiraportoinnit
 • Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi
 • Kemikaaliturvallisuusasetus 856/2012 (686/2015) vaatimat selvitykset
 • Vesistökunnostukset
 • Ennaltavarautumissuunnitelmat
X