Ympäristöselvitykset ja YVA

Hankkeesi sujuvan luvitusprosessin varmistaminen on meille tärkeää
Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Ympäristölupa ja mahdollisesti myös ympäristövaikutusten arviointi eli YVA tarvitaan hankkeille, joista saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojelulain mukaan aina tietyiltä toiminnoilta, mutta lupaviranomainen voi edellyttää sitä myös tapauskohtaisesti. Lupaprosessi saattaa kestää kauan, joten prosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Autamme yritystäsi läpiviemään YVA- ja lupaprosessin sujuvasti yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisen kanssa. Onnistunut ja eri sidosryhmien ja viranomaisen kanssa vuorovaikutteinen prosessi vähentää yhteentörmäyksiä ja edesauttaa ja nopeuttaa hankkeesi etenemistä ja tarkoituksenmukaistaa lupaehtoja.

Katso palveluesimerkkimme myös kohdista Pilaantuneet alueet, Vesistöhankkeet, Kaivosten ympäristöasiat, Kiertotalous, Jätteen keräys- ja käsittelyratkaisut, Jäte- ja sivumateriaalit, Luonnon monimuotoisuus ja vieraslajit, Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluihimme kuuluvat:

 • Kaavaselvitykset
 • YVA
 • Ympäristölupahakemukset ja niiden muutoshakemukset
 • Vesilain mukaiset lupahakemukset ja ruoppausilmoitukset
 • Maa-aineksenoton suunnittelu ja lupahakemukset
 • Parhaan käyttökelpoisen teknologian (BAT) selvitykset
 • Perustilaselvitykset
 • Viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut
 • Lupiin liittyvät tarkkailuohjelmat, näytteenotot ja vuosiraportoinnit
 • Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi
 • Kemikaaliturvallisuusasetus 856/2012 (686/2015) vaatimat selvitykset
 • Vesistökunnostukset
 • Ennaltavarautumissuunnitelmat