Putkiremontin urakkamuodot

Urakkamuodon valinnalla on väliä.

Taloyhtiön putkiremontissa on lukuisia eri osapuolia, taloyhtiön lisäksi mm. projektinjohtaja, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja valvojia. Sen lisäksi että tekijöillä on riittävä tekninen osaaminen, erittäin tärkeää on myös, että osapuolten toimintatavat ja yhteistyö toimivat. Tähän voidaan vaikuttaa osapuolien välisillä sopimuksilla. Alla esittelemme lyhyesti kaksi erilaista urakkamuotoa: kokonaishintaurakan ja tavoitehintaisen projektinjohtourakan sekä näiden urakkamuotojen hyötyjä ja mahdollisia riskejä taloyhtiön näkökulmasta.

Kokonaishintaurakka

Mitä se tarkoittaa?

Taloyhtiö tekee sopimuksen tai sopimukset korjaustyön hankesuunnittelusta, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta konsultin kanssa. Urakoitsija kilpailutetaan valmiiden suunnitelmien perusteella kokonaishinnalla. Urakoitsija teettää kaiken tai osan työstä aliurakoitsijoilla.

Kokonaishintaurakan prosessi

Kokonaishintaurakan sopimukset

Kokemuksia

Kokonaishintaurakka on se perinteisin ja tutuin urakkamuoto, josta kaikilla osapuolilla on varmasti eniten kokemusta. Kokemukset ovat urakoitsijasta riippuen pääosin hyviä, mutta valitettavasti monessa urakassa on päädytty kireään tunnelmaan ja pahimmillaan pahoihin riitatilanteisiin.

Kokonaishintaurakan hyötyjä

 • Perinteinen ja tuttu tapa toimia
 • Selkeä kokonaishinta, vaikka se todennäköisesti muuttuukin lisä- ja muutostöiden vuoksi

Kokonaishintaurakan riskejä

 • Urakoitsijan osaamista ei voida hyödyntää suunnitteluratkaisuissa
 • Urakoitsijalle ei ole merkittävää hyötyä vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämisestä
 • Vahva vastakkainasettelu taloyhtiön ja urakoitsijan välillä, vastakkaiset taloudelliset intressit
 • Usein paljon lisä- ja muutostöitä, mikä nostaa myös kokonaishintaa
 • Osakkaiden omia toiveita voidaan käydä läpi vasta, kun urakoitsija on mukana hankkeessa

Tavoitehintainen projektinjohtourakka

Mitä se tarkoittaa?

Taloyhtiö tekee sopimuksen tai sopimukset korjaustyön hankesuunnittelusta, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta konsultin kanssa. Urakoitsija kilpailutetaan jo hankesuunnitelman eli ajatustasolla olevien suunnitelmien perusteella. Urakoitsija kilpailuttaa työn aliurakoitsijoilla.

Taloyhtiön ja projektinjohtourakoitsijan välisessä sopimuksessa ei sovita kokonaishinnasta vaan tavoitehinnasta, jolla urakka pyritään tekemään. Jos urakka onnistutaan tekemään alle tavoitehinnan, alitus jaetaan urakoitsijan ja taloyhtiön kesken. Jos tavoitehinta ylittyy, ylitys jaetaan vastaavasti taloyhtiön ja urakoitsijan kesken. Urakalle sovitaan myös kattohinta, jonka ylittyessä urakoitsija vastaa kokonaisuudessaan kustannuksista.

Tavoitehintaisen projektinjohtourakan prosessi

Tavoitehintaisen projektinjohtourakan sopimukset

Kokemuksia

Tavoitehintainen projektinjohtourakka on viime vuosina selvästi yleistynyt ja sitä on toteutettu ainakin jo noin 10-20 urakassa. Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä ja yhteishenki hyvä. Valitettavasti kuitenkin osassa hankkeita yhteistyön meininkiä etenkään vielä suunnitteluvaiheessa ei ole syntynyt toivotulla tavalla. Tämä on saattanut johtua mm. siitä, että osapuolet eivät ole täysin ymmärtäneet urakkamuodon henkeä. Suurimmassa osassa hankkeita on saavutettu oleellisia kustannussäästöjä, vaikka myös tavoitehinnan ja jopa kattohinnan ylityksiä on nähty. Tilaaja, eli taloyhtiö, on kuitenkin ollut pääosin aina tyytyväinen korjaushankkeeseen.

Tavoitehintaurakan hyötyjä

 • Urakoitsijan osaamista voidaan hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa parempien ja edullisempien korjaustapojen löytämiseksi
 • Sekä urakoitsijan että taloyhtiön tavoitteena on tehdä työ mahdollisimman edullisesti ja nopeasti
 • Mahdollisuus kustannus- ja aikataulusäästöihin
 • Taloyhtiö pääsee paremmin vaikuttamaan urakkaan, mm. päättäämään oleellisimmista aliurakoitsijoista ja hankinnoista
 • Yhteisten tavoitteiden vuoksi mahdollisuus saavuttaa hyvä yhteishenki

Tavoitehintaurakan riskejä

 • Loppukustannusta ei tiedetä etukäteen, mutta suuruusluokka on selvillä
 • Usein paljon lisä- ja muutostöitä. Hyväksytty lisä- ja muutostyötarjous nostaa tavoite- ja kattohintaa
 • Taloyhtiö päättää korjaustyön toteuttamisesta ja sitoutuu urakoitsijaan aikaisessa vaiheessa eli jo hankesuunnitteluvaiheen jälkeen, ennen varsinaista suunnittelua.

 

Taloyhtiölle saadaan valittua oikea hankemuoto taloyhtiön tavoitteiden perusteella. Tavoitteita voivat olla muun muassa pelkkä hinta, mahdollisuus sisustaa omia kylpyhuoneita, korjaustyön nopeus tai mahdollisuudet vaikuttaa korjaustyön aikana. Asiantuntijamme auttavat aina asiakkaitamme valitsemaan sopivan urakkamuodon, joka tukee asiakkaamme tavoitteita.

Lisätiedot:

Kirsi Kauhanen
044 778 8674
etunimi.sukunimi@vahanen.com

X