Aviapolis pohjoinen –kaavamuutosalueen hiilineutraalisuusselvitys

Asiakas: LAK Real Estate Oy

Vantaalla on hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2030. Kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla voidaan ohjata rakentamista ja kaupungin kehitystä kestävämpään suuntaan ja merkittävästi vaikuttaa alueen kasvihuonekaasupäästöihin pitkälle tulevaisuuteen. Tässä hiilineutraalisuusselvityksessä on tarkasteltu Aviapolis Pohjoinen –kaavamuutosalueen kasvihuonekaasupäästöjä ja toteutettuja ja suunniteltuja vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä. Selvityksessä on ehdotettu toimenpiteitä, joilla vähähiilisyyttä voidaan edelleen edistää sekä mahdollisia kaavamääräyksiä tulevaan asemakaavaan. Selvityksen tavoitteena on ollut varmistaa kaavamuutoshankkeen kestävyys ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutuminen hankkeessa. Työ on tehty kiinteässä yhteistyössä kiinteistöjen omistajan, arkkitehtien ja Vantaan kaupungin kaavaviranomaisen kanssa.

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut