CapManin 29 asuinkiinteistön portfolion TDD-, EDD- ja ESG-selvitykset

Rakennustyyppi: asuinrakennukset
Valmis: 2021
Asiakas: CapMan Real Estate Oy

Vahanen on selvittänyt kiinteistöjen teknistä kuntoa ja riskejä (TDD), ympäristöriskejä (EDD) sekä ESG-asioita CapManin uuden avoimen pohjoismaisen asuinkiinteistörahaston hankkiessa merkittävän asuinportfolion ICECAPITAL:ilta. Portfolio koostuu pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa sijaitsevasta 29 modernista asuinkiinteistöstä, joissa on yhteensä 1 854 asuntoa ja joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on 88 279 m2.

ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. ESG-asioilla tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita ja niiden huomioimista yhtiöiden toiminnassa. ESG-asioiden merkitys sijoitustoiminnassa on voimakkaassa kasvussa. ESG-selvityksessä arvioitiin muun muassa uusiutuvan energian mahdollisuuksia, kiinteistöjen sertifioitavuutta sekä kiinteistöihin kohdistuvia pitkän aikavälin ilmastoriskejä.

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut