Ennaltavarautumissuunnitelma Purso Oy:n Siuron tuotantolaitoksille

Asiakas: Purso Oy

Vahanen Environment Oy on tehnyt ennaltavarautumissuunnitelman Purso Oy:n Siuron tuotantolaitoksille vuoden 2018 aikana. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen on varauduttava ennalta toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ennaltavarautumista varten toiminnanharjoittajan on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tuotantolaitoksen tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoitussuunnitelma onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden varalle.

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut