Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven hajakuormitusselvitykset

Espoossa keskeisellä paikalla sijaitsevat Pitkäjärvi ja Lippajärvi ovat merkittäviä virkistyskäytössä olevia järviä, joiden rannalla on mm. uimarantoja, vapaa-ajan asuntoja ja pientalovaltaisia asuinalueita. Järviin kohdistuu paljon ulkoista ja sisäistä kuormitusta. Vuonna 2018 toteutetussa järvien hajakuormitusselvityshankkeessa otettiin puro- ja sedimenttinäytteitä, tehtiin järvien kasvillisuuskartoitukset, kartoitettiin puronvarsien suojavyöhykkeet, laskettiin ainevirtaamat ja saatujen tietojen avulla arvioitiin järviin kohdistuva laskennallinen kuormitus ja veden laatu. Vahanen Environment Oy laati hajakuormitusselvitykset Espoon kaupungin toimeksiannosta. Työhön Vahaselta osallistuivat FT Teija Kirkkala, FM Johanna Pollari ja FM Leena Tarri.

Työ jatkuu järvien kunnostussuunnittelulla kevään 2019 aikana. Kunnostussuunnittelusta vastaa Vahanen Environment Oy:ssä johtava asiantuntija FT Anne Liljendahl.

Kuva: Johanna Pollari

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut