Grand Residence 21

Rakennustyyppi: asuinrakennukset
Valmis: 2019
Asiakas: Grand Residence Development

Tässä hankkeessa Helsingin keskustassa sijaitseva vanha ja arvokas niin kutsuttu Ohranan talo muutettiin asunnoiksi. Vaativalla paikalla sijaitseva ja vanhoja ääniteknisesti hankalia rakenteita sisältänyt rakennus muutettiin nykyisiä asuntoja ääniteknisesti vastaavaksi arvorakennuksen lähtökohdat huomioon ottaen. Vanhaan rakennukseen sijoitettiin uudet talotekniset järjestelmät vanhan rakennuksen lähtökohtiin sovittaen ja äänitekniset vaatimukset huomioon ottaen.

Kuva: Jere Hyppönen

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut