Koivusaaren kehityshankkeessa Vahasen ympäristöasiantuntemusta

Sijainti:

Koivusaari_havainnekuva_netti

Helsingin Koivusaareen on suunniteltu monenlaista uudisrakentamista  ja aluetta on suunniteltu laajennettavaksi merialuetta täyttämällä. Alueella on aikanaan sijainnut erilliset saaret, joiden väli on täytetty ajan tavan mukaisesti sekaisella täyttöaineksella.

Parhaillaan on rakenteilla Koivusaaren metroasema. Vahanen Environment on laatinut metroaseman katujen rakentamiseen liittyville ruoppaus- ja täyttötöille vesilain mukaisen lupahakemuksen. Lisäksi olemme tehneet alueella maaperän, pohjaveden ja huokoskaasun haitta-ainetutkimuksia, selvittäneet maaperän jätettäkin sisältävän täyttöalueen laajuutta ja laatineet tulosten pohjalta riskinarvion tukemaan alueen kaavoitusta ja kehitystä.

Olemme myös tehneet tulevilla meritäyttöalueilla sedimenttitutkimuksia ja arvioineet niiden pohjalta ruoppaustarvetta ja massamääriä. Sekä maa- että vesialueiden kaivujen osalta arvioimme haitta-aineiden ja jätejakeiden kustannusvaikutuksia tulevan rakentamisen kannalta.

 

Lisätietoja:

Milja Vepsäläinen
Suunnittelupäällikkö
040 823 5892
milja.vepsalainen@vahanen.com
Vahanen Environment Oy

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut