Laajasalon entisen öljysatama-alueen puhdistus

Sijainti:
Asiakas: Shell International Petroleum Company ltd

Laajasalossa entisellä öljysatama-alueella puhdistettiin noin 0,5 ha kokoinen osa-alue, jonka suunnittelusta, rakennuttamisesta, projektinjohdosta ja ympäristöteknisestä valvonnasta raportointeineen vastasi Vahanen Environment Oy. Pilaantuneisuus aiheutui pääasiassa öljyhiilivedyistä. Kokonaiskaivumäärä oli yhteensä noin 21 000 m3, josta pilaantunutta oli yhteensä noin 15 000 m3.

 

 

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut