Metropolian Myyrmäen kampuksen laajennus, Vantaa

Rakennustyyppi: oppilaitokset
Sijainti:
Asiakas: EVTEK-Kuntayhtymä c/o Metropolia Ammattikorkeakoulu

Vahasen rakennesuunnittelu mukana Metropolian Myyrmäen kampuksen laajennusosassa

Vahasen Rakennesuunnittelu osallistuu yhdessä SRT Oy:n kanssa Metropolian ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen lisäosan suunnitteluun. Kampuksen rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018. Metropolia keskittää toimintansa neljään kampukseen, joista Vantaan Myyrmäen ja Helsingin Myllypuron kampuksia laajennetaan. Kaksi muuta kampusta sijaitsevat Arabianrannassa Helsingissä sekä Leppävaarassa.

Tontille 1980-luvulla rakennettujen kahden opetustiloja sisältävän rakennuksen käyttötarkoitus säilyy. Niihin tehdään vain uudisrakennukseen liittämisestä johtuvat ja koko kampuksen tilaohjelman vaatimat toimenpiteet.

Kampuksen nykyisistä tiloista ja uudisrakennuksesta tulee noin 22 000 htm2:n laajuinen kokonaisuus. Hankesuunnitelmaan sisältyy myös 180 autopaikan paikoituslaitos, jonka suunnittelu kuuluu myös Vahasen rakennesuunnittelutoimeksiantoon. Kampuksesta kaavaillaan teollisten tuotantotekniikoiden, vihreän teknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamiskeskittymää.

Projektin vastaavana rakennesuunnittelijana toimii SRT Oy:n DI Pauli Oksman. Vahasen Rakennesuunnittelusta hankkeessa ovat mukana DI Juho Aittola projekti-insinöörinä, Matti Kannisto 3D-päämallintajana, DI Jarmo Saarinen rakennusfysiikan asiantuntijana ja Hannu Lehtonen projektinjohtajana. Arkkitehtina kohteessa on arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy.

Vahasen toimeksiantoon kuuluu:

  • rakennesuunnittelu 14 000 brm2
  • nykyisten tilojen muuntosuunnittelu, uusi iv-konehuone, liitokset vanha-uusi,
    purkusuunnittelua, uudisosan suunnittelu
  • uudesta osasta tulee nollaenergiarakennus, sinne tulee laajat viheralueet ja lasikattorakenteita

 

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut