Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, Espoo

Rakennustyyppi: oppilaitokset
Sijainti:
Koko: 7438 brm2 (josta laajennus 2000 kem2)
Asiakas: Espoon Kaupunki

Alun perin vuonna 1975 valmistunut koulurakennus koostui kolmesta eri rakennusmassasta: päärakennus, liikuntasalirakennus ja kirjasto/väestönsuojarakennus.
Vanhat pää- ja liikuntasalirakennukset yhdistettiin toisiinsa uudella aulan ja ruokasalin sisältävällä laajennusosalla. Lisäksi päärakennus korotettiin kerroksella ja
maan alle rakennettiin uusi väestönsuoja, joka toimii koulun bänditilana. Väestönsuojarakennuksen päälle toteutettiin pysäköintikansi. Elinkaarihankkeena
toteutetun laajan peruskorjauksen yhteydessä korjattiin todettuja sisäilmaongelmia. Uudet tilat tukevat uusia oppimistapoja sekä joustavia työskentelytapoja.

Kuvat: Antti Hahl

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut