Perustilaselvitys Tapiolan Otsolahden tilan parantamiseksi

Sijainti:

 

Vahanen Environment Oy on toteuttanut Espoon Tapiolassa sijaitsevan Otsolahden perustilaselvityksen Espoon teknisen keskuksen toimeksiannosta. Selvitys toteutettiin yhteistyössä muiden luontoasiantuntijoiden kanssa kesällä 2015. Otsolahti on tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue paikallisille, jotka toimivat aktiivisesti lahden kunnossapidon puolesta. Otsolahden ympäristössä on käynnissä laajoja rakennushankkeita, kuten Tapiolan keskuksen rakentaminen, jotka ovat voineet vaikuttaa lahden tilaan.

Perustilaselvityksessä tutkittiin merenlahden nykytilaa ja muutoksia erillisselvitysten sekä veden ja pohjan laatua kuvaavien mittausten avulla. Selvityksen perusteella todettiin lahteen johdettavien hulevesien mukana kulkeutuvien ravinteiden olevan merkittävä kuormitustekijä. Hulevesien kuormituksen ja heikon vedenvaihtuvuuden seurauksena sedimentin ravinnepitoisuudet ovat nousseet ja lahti mataloitunut. Tulosten perusteella arvioitiin ja esitettiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja, joilla lahden tilan heikkenemiseen voidaan puuttua.

Lisätietoja:

Marko Sjölund
johtava asiantuntija
040 509 4660
marko.sjolund@vahanen.com
Vahanen Environment

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut