Pilaantuneiden alueiden tilaajaopas ilmestynyt nettiversiona

Sijainti:

Vahanen Environmentin asiantuntijoiden yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa laatima pilaantuneita alueita käsittelevien hankkeiden tilaajaohjeistus on ilmestynyt nettiversiona. Tilaajan näkökulmasta on käyty läpi pilaantuneen maan aiheuttamat erityispiirteet rakennus-, kaavoitus- ja kiinteistökauppojen hankkeissa. Erityishuomiota on käytetty tilaajan vaikutusmahdollisuuksien kuvaamiseen ja hankkeiden sujuvoittamiseen. Myös tilaajan vastuut maaperän ja pohjaveden pilaantumisen osalta on avattu. Erilaisia lähestymistapoja maaperän puhdistamisen tavoitteissa on arvioitu kiinteistön arvon ja arvostuksen suhteen.

Oppaaseen voit tutustua täältä.

Lisätietoja:

Milja Vepsäläinen
Suunnittelupäällikkö
040 823 5892
milja.vepsalainen@vahanen.com
Vahanen Environment

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut