Pohjoismainen selvitys parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (Best Available Technique, BAT) betonin valmistuksessa

Asiakas: Nordic Council of Ministers BAT Group under the Working Group for sustainable consumption and production

RISE CBI Betonginstitutet, Vahanen Environment Oy ja Vahanen Rakennusfysiikka Oy ovat yhdessä olleet laatimassa Pohjoismaista selvitystä parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (Best Available Technique, BAT) betonin valmistuksessa. Pohjoismaisen BAT-yhteistyön tavoitteena on tuottaa tietoa parhaasta käytettävissä olevasta ja puhtaasta tekniikasta aloille, joilla toimii varsinkin paljon pohjoismaisia pk-yrityksiä sekä jättää yhteispohjoismainen kädenjälki EU:n työhön. Teollisuuden ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat EU:ssa laadittaviin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin BAT-vertailuasiakirjoihin (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitoviin BAT -päätelmiin. Selvitys keskittyy kiertotalouden mahdollisuuksiin toimialalla.

Kuva: Hannu Pyy

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut