Pohjoismainen selvitys parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (Best Available Technique, BAT) keramiikkateollisuudessa

Asiakas: Nordic Council of Ministers BAT Group under the Working Group for sustainable consumption and production

Vahanen Environment Oy on ollut laatimassa Pohjoismaista selvitystä parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (Best Available Technique, BAT) keramiikkateollisuudessa. Selvityksen tilaajana on ollut Pohjoismaiden ministerineuvoston ”Arbetsgrupp för Produkter och Avfall” -ryhmän alaisuudessa toimiva BAT-ryhmä. Pohjoismaisen BAT-yhteistyön tavoitteena on tuottaa tietoa parhaasta käytettävissä olevasta ja puhtaasta tekniikasta aloille, joilla toimii varsinkin paljon pohjoismaisia pk-yrityksiä sekä jättää yhteispohjoismainen kädenjälki EU:n työhön. Teollisuuden ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat EU:ssa laadittaviin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin BAT-vertailuasiakirjoihin (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitoviin BAT -päätelmiin.

Kuva: Esa Salminen

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut