Pohjoismainen selvitys parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (Best Available Technique, BAT) telakoilla

Asiakas: Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat, BAT-gruppen (Best Available Technique) på miljøområdet

Vahanen Environment Oy on ollut laatimassa Pohjoismaista selvitystä parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (Best Available Technique, BAT) telakoilla. Selvityksen tilaajana on ollut Pohjoismaiden ministerineuvoston ”Arbetsgrupp för Produkter och Avfall” -ryhmän alaisuudessa toimiva BAT-ryhmä. Pohjoismaisen BAT-yhteistyön tavoitteena on tuottaa tietoa parhaasta käytettävissä olevasta ja puhtaasta tekniikasta aloille, joilla toimii varsinkin paljon pohjoismaisia pk-yrityksiä sekä jättää yhteispohjoismainen kädenjälki EU:n työhön. Teollisuuden ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat EU:ssa laadittaviin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin BAT-vertailuasiakirjoihin (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitoviin BAT -päätelmiin.

Lue hankkeesta lisää täältä.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija  Esa Salminen, Vahanen Environment Oy

 

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut