Tikkurilan vanhan vesitornin purun ja purkubetonin loppukäsittelyn ilmastoselvitys

Rakennustyyppi: Sillat ja vesitornit sekä taitorakenteet
Asiakas: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), vesihuolto

Työssä laadittiin ilmastoselvitys Tikkurilan vanhan vesitornin purusta sekä purkubetonin käsittelystä ja hyödyntämisestä. Työssä laskettiin hankkeen hiilijalanjälki ja laskelma purkamisessa syntyvistä ilmastohyödyistä. Lisäksi analysoitiin eri vaihtoehtoja ja pyrittiin löytämään keinoja vähähiilisyyden edistämiseksi hankkeessa.

Kuva: Jussi Moilanen / HSY

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut