Uusi MARA-asetus ja betonin hyötykäyttö

Asiakas: Terrawise Oy

Uusi MARA-asetus (843/2017) astui voimaan vuoden 2018 alussa. Asetus mahdollistaa eräiden jätteiden hyödyntämisen maarakentamisessa ilmoitusmenettelyllä ja sen tarkoitus on edistää uusiomateriaalien tehokasta käyttöä ja kestävää maarakentamista. Uudessa asetuksessa painotetaan laadunhallintaa ja jätteen hyödyntämistä koskevien tietojen dokumentointia. Vahanen Environment Oy auttoi asiakasta, Terrawise Oy:tä, kierrätysbetonin tuottamiseen liittyvän laatujärjestelmän laatimisessa. Lisäksi Vahanen Environment Oy toimi asiantuntijana betoninäytteenoton ohjeistuksessa, näytteenoton ja analyysitulosten raportoinnissa sekä MARA-asetuksen mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten tekemisessä. Terrawise Oy on vuonna 2015 perustettu  maa- ja viherrakentamista, infrarakentamista sekä louhintaa ja kiviainesmyyntiä harjoittava yritys.

Lisätiedot:

Leena Tarri
Vahanen Environment Oy
050 521 2453
leena.tarri@vahanen.com

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut