VAHANEN ENVIRONMENT ST1:N BIOETANOLITEHTAAN YVA-KONSULTTINA KAJAANISSA

Sijainti:

 

St1 Biofuels Oy suunnittelee Kajaanin Renforsin rantaan bioetanolitehtaan laajentamista. Valmistumassa olevassa laitoksessa on tarkoitus tuottaa etanolia kymmenen miljoonaa litraa vuodessa. Uuden, 50 miljoonaa litraa etanolia vuodessa valmistavan tehtaan rakentaminen samalle alueelle on nyt valmisteilla. Tuotannon raaka-aineena käytetään sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta.

Hanke tukee kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista. Lähes hiilineutraalista jäte- ja tähdepohjaisesta etanolista valmistetaan sekä ns. flexifluel-autojen korkeaseosetanoli-polttoainetta että bensiinin biokomponenttia. Bioetanolin tuotannossa syntyy useita sivutuotteita, jotka pystytään hyödyntämään sellaisenaan tai jatkojalostamaan arvokkaammiksi lopputuotteiksi.

Hanke sijoittuu Kajaanin keskustan tuntumassa sijaitsevan Renforsin rannan yritysalueelle, jonne on sijoittunut uutta yritystoimintaa UPM-Kymmene Oy:n paperitehtaan toiminnan päätyttyä vuonna 2008. Renforsin rannassa työskentelee nyt enemmän ihmisiä kuin paperitehtaan sulkemishetkellä.

Bioetanolin tuotannon laajennushankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-arviointiselostuksen nähtävillä oloaika on päättynyt ja selostus on esitelty Kajaanissa marraskuun alussa pidetyssä yleisötilaisuudessa. Kainuun ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta lausuntonsa tammikuussa 2017.

Lisätietoja:

Ulla-Maija Liski
johtava asiantuntija
040 842 2687
ulla-maija.liski@vahanen.com
Vahanen Environment

 

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut