Vahanen Environment valvoo Häpesuon kunnostamista Nokialla

Sijainti: Tampere

Vahanen Environment Oy:n ja Sito Oy:n asiantuntijoiden muodostama työyhteenliittymä vastaa haastavan pilaantuneen alueen kunnostusprojektin ympäristöteknisestä valvonnasta Nokian Häpesuolla Nokian kaupungin toimeksiannosta. Osaksi I-luokan pohjavesialueella sijaitseva entinen kaatopaikka kunnostetaan kaivamalla pilaantuneet maa-ainekset ja jätteet pois sekä pumppaamalla kaatopaikan sisäiset vedet käsittelyyn.

Alueella on ollut kaatopaikka, jonne on sijoitettu asumisen ja teollisuuden jätteitä vuosina 1946 – 1964. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä alue on täytetty ylijäämämailla. Kaatopaikan päälle rakennettiin 1970-luvulla liikerakennuksia ja alueen poikki kulkeva Yrittäjäkatu. Uuden asemakaavan myötä kohteeseen rakennetaan tulevaisuudessa kaupan suuryksikkö sekä mahdollisesti asuntoja.

Kunnostustyö aloitettiin huhtikuussa 2015 ja sen arvioidaan päättyvän heinäkuussa 2016. Alueen täyttötyöt jatkuvat marras-joulukuuhun 2016. Kunnostustyö toteutetaan AVI:n myöntämän ympäristöluvan mukaisesti. Kunnostustyön kokonaismassamääräksi on arvioitu 300 000 m3, josta tähän mennessä on kaivettu pilaantuneita maita ja jätteitä yhteensä noin 235 000 m3. Alueelta kaivettu maa-aines on pilaantunut pääasiassa öljyllä, raskasmetalleista ja VOC-yhdisteillä. Jätetäyttö on sisältänyt mm. rakennusjätettä, yhdyskuntajätettä ja kumia. Kaatopaikan sisäisiä vesiä on käsitelty yhteensä noin 27 000 m3.

Kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 3,5 ha. Kunnostuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 21 M€.

Lisätietoja:
Leena Tarri
projektipäällikkö
050 521 2453
leena.tarri@vahanen.com
Vahanen Environment Oy

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut