Valmisbetonin ja betonivalmisosien elinkaariarviointi ja hiilijalanjälki

Asiakas: Betoniteollisuus ry

Vahanen Environment Oy laskee suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkilaskelmat nojaavat laajaan Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn elinkaariarviointityöhön. Työ perustuu EN-standardeihin ja RTS:n menetelmäohjeeseen. Työ on loppusuoralla ja valmistuu alkuvuodesta 2021.

Työ palvelee käyttöön otettavaa kansallista rakennustuotteiden päästötietokantaa. Osana maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistusta rakennusten hiilijalanjälkeä on tarkoitus alkaa säännellä Suomen rakentamismääräyksissä vuoteen 2025 mennessä. Yhdenmukainen laskentamenetelmä ja luotettava päästötietokanta rakennustuotteiden elinkaaren aikaisista päästötiedoista ovat sääntelyn kannalta välttämättömiä. Siten työllä on merkitystä koko rakennusalalle.

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut

X