Valmisbetonin ja betonivalmisosien elinkaariarviointi ja hiilijalanjälki

Valmis: 2021
Asiakas: Betoniteollisuus ry

Vahanen Environment Oy on laskenut suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkilaskelmat nojaavat laajaan Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn elinkaariarviointityöhön. Työ perustuu EN-standardeihin ja RTS:n menetelmäohjeeseen.

Työ palvelee käyttöön otettavaa kansallista rakennustuotteiden päästötietokantaa. Osana maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistusta rakennusten hiilijalanjälkeä on tarkoitus alkaa säännellä Suomen rakentamismääräyksissä vuoteen 2025 mennessä. Yhdenmukainen laskentamenetelmä ja luotettava päästötietokanta rakennustuotteiden elinkaaren aikaisista päästötiedoista ovat sääntelyn kannalta välttämättömiä. Siten työllä on merkitystä koko rakennusalalle.

Betonituotteiden ympäristöselosteet löytyvät tästä linkistä.

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut