Arvot

Olemme osa AFRYä ja noudatamme AFRYn arvoja

Rohkea

Olemme kunnianhimoisia ja osoitamme oma-aloitteisuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Haastamme toisiamme, emmekä arkaile tehdä päätöksiä niiden asioiden puolesta, joihin uskomme.

Omistautunut

Meillä on ainutkertaista osaamista ja suhtaudumme intohimoisesti omaan alaamme. Olemme innokkaita oppimaan uutta ja kasvamaan, ja jaamme osaamistamme ja näkemyksiämme.

Tiimipelaaja

Jaamme ideoita ja teemme yhteistyötä yli rajojen uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Haastamme ja tuemme toinen toisiamme, ja uskomme erilaisuuden voimaan.