Oppilaitosyhteistyö

Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö ovat sydäntämme lähellä

Vahanen tekee yhteistyötä alan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa ympäri Suomen. Oppilaitosyhteistyö on meille tärkeä linkki alan osaamisen kehittämiseen sekä tulevaisuuden rekrytointitarpeiden varmistamiseen.

Olemme mukana opiskelija- ja rekrytointimessuilla, järjestämme ekskursioita ja vierailemme oppilaitoksien luennoilla.

Vahanen osallistuu myös mielellään alan ammattiainekerhojen toimintaan valmistelemalla tilaisuuksiin esimerkiksi alustuksen tai tarjoamalla vierailukohteen työmaalle.