Kuivaa juttua betonista

Vahanen Rakennusfysiikassa asiantuntijana työskentelevä Pauli Sekki on pureutumassa betonin kosteuden maailmaan –  tai pikemminkin kuivumisen maailmaan. Hän tekee betonin kuivumisen mallintamisesta väitöskirjaa Tampereen yliopistossa ja on myös Betoniyhdistykselle tehdyn By 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmiston takana yhteistyössä COMSOL Oy:n Pasi Marttilan (ohjelman käyttöliittymä ja logiikka) kanssa. Vaikka betoni hallitsee tällä hetkellä Paulin työtä ja jatko-opintoja, ei hän kuitenkaan vielä opiskeluaikoinaan uskonut uppoutuvansa aiheeseen niin syvälle.

”Betoni tuli mukaan vähitellen. Sielunmaisemani ei ollut betoninen, vaan kiinnostuin siitä pikkuhiljaa”, toteaa Sekki.

Pauli Sekki tuli Vahaselle tekemään diplomityötään vuonna 2009 ja jäi sille tielle valmistumisen jälkeen. Työtehtäviin on kuulunut toimeksiantoja laidasta laitaan ja kokemusta on karttunut myös lyhyillä ulkomaan komennuksilla Abu Dhabissa ja Islannissa.

”Rakennusfysiikan suunnittelussa on hienoa se, että kun perusilmiöt on opeteltu, niin rakenteita on niin sanotusti ”helppo” tarkastella, vaikka ilmasto olisikin Suomen olosuhteista poikkeava”, toteaa Sekki.

Hänen vastuullaan on jo pitkään ollut rakennusfysiikkaan liittyvä laskennallinen mallinnus, jossa käsitellään pääasiassa rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta pidemmällä aikavälillä.

Projekteissa ei ole voinut olla törmäämättä betoniin, onhan Vahasen rakennusfysiikka betoniosaamiseltaan Suomen huipputasoa ja sen betonilaboratorio valtakunnan kärkikaartia. Lisäksi betonin kosteusmittaukset kuuluvat tavalla tai toisella lähes kaikkien Vahanen Rakennusfysiikan työntekijöiden perehdytykseen. Vahasella onkin vuosikymmenten kokemus betonin kosteusmittauksista mittaamiseen ja betonirakenteiden päällystettävyyden arvioinnin kehittämiseen saakka.

”Betoni on maailman käytetyin rakennusmateriaali ja sen käyttöön liittyy aina kosteus. Betoni koostuu yksinkertaisimmillaan sementistä, kiviaineksesta ja vedestä. Osa-ainesten seossuhde vaikuttaa merkittävimmin kuivuvan kosteuden määrään. Betonin kuivuminen itsessään on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa betonilaatu ja koostumus, joka taas muodostuu työmaaolosuhteissa mikrorakenteeltaan aina hieman erilaiseksi. Käytännössä betonin kuivumisen arviointi on aina suuntaa antavaa, koska betonia ei voida mallintaa täydellisesti. Koska betonia kuitenkin käytetään paljon, ja kuivumista seurataan käytännössä kaikilla työmailla mittaamalla, on kertyvän tiedon perusteella mahdollista kehittää kuivumisen mallinnusta edelleen. Tutkittavaa tulee riittämään vielä jatkossakin”, perustelee Sekki kiinnostustaan.

Betonigurun viittaa Sekki ei kuitenkaan suostu harteilleen ottamaan. Kun on syvällisesti perehtynyt monimutkaiseen aiheeseen, tietää myös, miten paljon on vielä opittavaa ja tutkittavaa.

Monta rautaa betonissa

Pauli työstää betonin kuivumisen mallintamisesta myös väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Betonin kuivumisen mallintaminen tuli vastaan kaikessa haasteellisuudessaan 2015, joskin Rakennusfysiikka-seminaarissa Betoniyhdistyksen toimitusjohtajalle Tarja Merikalliolle heitetty idea väitöskirjasta oli ennemminkin ehdotus, että jonkun pitäisi tehdä aiheesta väitöskirja.

”Muutama vuosi olisi työtä vielä jäljellä. Väitöskirjan tekemisen on mahdollistanut se, että teen Vahasella tällä hetkellä töitä 50-prosenttisella työajalla”, Pauli toteaa.

Pauli oli myös asialla, kun Betoniyhdistys tarvitsi apua betonin kuivumisaikaa arvioivan Excel-työkalun päivittämisessä.

”Ajattelin, että työkalu pitäisi tuoda nykyaikaan. Aiempien mallinnusprojektien kautta oli kehittynyt ajatus siitä, miten mallin voisi tehdä Comsol Multiphysics -ohjelmistolla ja kääntää helppokäyttöiseksi applikaatioksi”, hän toteaa.

Nyt ennakkoversio by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmistosta on jo ladattavissa ja sen avulla voidaan korvata aiemmin käytössä ollut Excel-pohjainen työkalu. Kaupalliseen käyttöön ohjelmisto tulee vuodenvaihteessa.

”Ohjelmiston tarkoituksena on helpottaa työmaiden aikataulutusta ja parantaa päällystämiseen liittyviä riskiarviointeja. Sitä on tähän mennessä ladattu jo noin 300 kertaa. Kiinnostus kertoo siitä, että betonin kuivumisen arviointi on todella haastavaa, ja että tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvalle tiedolle on tilausta työmailla. Ohjelmiston avulla pystytään mallintamaan kuivumista niin, että ollaan hyvin lähellä todellista työmaan tilannetta”, Sekki toteaa.

Eikä betonimiehen työ tähän lopu. Kun ohjelmiston antamia kuivumisaika-arvioita verrataan mittaustuloksiin, kertyy uutta tietoa koko ajan.

”Ohjelmisto antaa aika-arvion, jonka lisäksi tarvitaan mittauksia. Kun aika-arvion jälkeen saamme mittaustietoa toteutuneista kuivumisajoista, mallia pystytään kehittämään yhä tarkemmaksi. Betonissa on monia hyviä puolia, mikä tekee siitä maailman käytetyimmän rakennusmateriaalin. Haasteena on ominaisuuksien määrittäminen, ja sitä meidän pitää edelleen kehittää.”, Pauli toteaa.

Tule rakentamaan onnistumisia kanssamme

Monipuolinen ja laaja palveluvalikoimamme tarjoaa luonnollisesti erilaisia työtehtäviä ja rooleja henkilöstöllemme. Vahaslaisia työskentelee mm. projektipäällikön, suunnittelijan, arkkitehdin, valvojan, kuntotutkijan, suunnittelu- ja projektiassistentin tehtävissä sekä johtotehtävissä.

Toimintamme kasvaessa ja laajentuessa, haemme jatkuvasti uusia osaajia konserniimme. Haemme työkavereiksi henkilöitä, jotka tekevät töitä pilke silmäkulmassa ja joiden intohimona on mahtava asiakaskokemus.

Pyrimme mahdollisimman hyvin sovittamaan kunkin asiantuntijan työajan elämäntilanteeseen sopivaksi. Ota siis rohkeasti yhteyttä, kerro tilanteestasi ja toiveistasi.

Tervetuloa kasvamaan alan parhaaksi asiantuntijaksi kokeneiden asiantuntijoidemme ohjaukseen! #rakennetaanonnistujia

Lue lisää uramahdollisuuksistamme täältä.