Toiveista toimivaksi työympäristöksi

Anne Riikonen

Sisustusarkkitehdin työ ei ole yksin puurtamista. Se on usein sisäistä tiimityötä sekä kokonaisvaltaista yhteistyötä tilojen käyttäjien ja muiden suunnittelutahojen kanssa. Työhön liittyy projektinhallintaa, palvelumuotoilua sekä jatkuvaa uusien työmenetelmien omaksumista. Elinikäinen oppiminen painottuu suunnittelun työkentällä.

Kun Anne Riikonen kävi yläastetta, kuvaamataidon tunnin harjoitustyönä sisustettiin oma tulevaisuuden toiveasunto. Harjoituksessa käytettiin ammattilaisten piirustusmerkintöjä ja kiinnitettiin huomiota mittakaavaan.

– Tykkäsin harjoituksesta paljon. Minusta oli kiinnostavaa pohtia tilojen sijoittumisia toisiinsa nähden ja minkä verran eri toiminnoille tarvittiin tilaa. Tietynlainen kurinalaisuus yhdistyi luoviin ratkaisuihin. Sittemmin lähdin aika määrätietoisesti toteuttamaan haavettani suunnittelijan urasta. Siinä vaiheessa en tosin tiennyt, että sisustusarkkitehti on erillinen ammatti, vaan hain perusteita oppimiselle etappi kerrallaan, Riikonen kertoo.

Hän meni aluksi opiskelemaan rakennuspiirtämistä ja paneutui tekniseen puoleen. Sittemmin visualistiopinnot kehittivät luovaa näkemystä. Myöhemmin hän päätyi opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman kautta. Hän suoritti sisustusarkkitehdin valmistavat opinnot työn ohessa.

– Olin jo työllistynyt myymälätilojen visualisoijana, mutta halusin vielä kehittää laajempaa suunnitelmallista näkemystäni. Niinpä päädyin sisustusarkkitehtuuriopintojen kautta yläasteaikaisen haaveammattini pariin. Elinikäinen oppiminen on toteutunut kohdallani hyvin: olen edennyt vaiheittain ja saanut kehittymistä tukevia työtehtäviä.

Työtehtävät ovat kouluttautumisen myötä muuttuneet paljon.

– Kouluttautuminen on vienyt minua entistä kokonaisvaltaisempiin suunnittelutehtäviin. Työympäristösuunnittelussa on tapahtunut viime vuosina muutos kohti käyttäjälähtöistä, osallistavaa suunnittelua. Suunnittelun määrittelyvaiheessa haetaan yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisua, millainen työ- tai toimimisympäristö ja tilat halutaan ja miten ne tukevat parhaiten asiakasyrityksen ja siellä työskentelevien yksilöiden toimintaa. Minua innosti kovasti, kun sain luotua hyvän kontaktin tilojen tuleviin käyttäjiin vetämällä suunnittelutyöpajoja ja viemällä heidän toiveitaan suunnitelmiin. Tässä mielessä suunnittelukentällä on menty oikeaan suuntaan – toteutetaan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvaa suunnittelua. Uusimpana tärkeänä suuntauksena on huomioida hyvinvointiin liittyvät tekijät työpaikoilla. Luovan ongelmaratkaisun ja työn tekemisen on katsottu tehostuvan yrityksissä, joissa työnhyvinvointitekijöihin panostetaan erityisesti.

Riikosen ajatuksissa on jo seuraava askel, hakeutuminen jatko-opintoihin.

– Muotoilijan YAMK opinnot vievät omaa ammattikuvaa taas vähän pidemmälle ja opiskelu laajentaa toimintakenttää.  Koulutusohjelmaan sisältyy palvelumuotoilun, kaupunkisuunnittelun ja muotoilujohtamisen opintoja. Innostun helposti ja meneillään olevat opinnot vievät mukaansa. Opiskelu on tarkoitus suorittaa työnohessa ja parasta onkin juuri se, että parhaimmillaan työ- ja opinnot tukevat ja täydentävät toisiaan. Tosin muistettava on, että työn ohella opiskeleminen kuluttaa myös voimavaroja. Rentoutumiselle ja palautumiselle on löydettävä aikaa.

Arkkitehtitoimistossa pääsee mukaan tekemään kokonaisvaltaisempaa tilasuunnittelua

Muutosjohtamisen huomioiminen on yhä vahvemmin mukana työympäristöjen suunnittelussa, Anne Riikonen korostaa.

– Pohdin, miten koko prosessia voi kehittää kokonaisvaltaisemmaksi, viedä sitä asiakaspintaan ja tukea työympäristömuutoshanketta palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen keinoin. Työympäristöjen suunnittelu on työni vahvin fokusalue, joskin myös oppimisympäristösuunnittelussa noudatetaan pitkälti osallistavaa, uudet oppimistavat huomioivaa suunnittelua.

Riikonen on tuore innovarchilainen. Hän toimi aiemmin pitkään toimistokalustevalmistaja Martelalla sisustusarkkitehtinä ja ohjautui myös konsernin Tukholman yhtiön palvelukseen.

– Pari vuotta Ruotsissa olivat mielenkiintoinen vaihe urallani. Suomalaisilla on lähtökohtaisesti vankka mielipide naapurimaan ”jaarittelevasta” työkulttuurista. Työelämä on siellä mielestäni aika samanlaista kuin Suomessa, mutta hienovaraisia erojakin on. Ruotsalaiset keskustelevat ja se tulkitaan helposti päättämättömyydeksi. Oikeasti tavoitteena on saada aikaan yhteisymmärrys, joissa eri mielipiteet tavallaan summataan päätökseksi. Muotoilun kentältä ruotsalaisille tyypillinen ”kodinomaisuus” on nousut trendiksi myös suomalaisessa julkitilasuunnittelussa.

– Keväällä 2017 aloin miettimään, että haluanko painottaa työurallani vielä joitakin uusia asioita, Riikonen jatkaa. – Haaveilin työstä arkkitehtitoimistossa. Täällä pääsen pureutumaan entistä syvemmälle projekteihin ja mukaan hankkeisiin niiden varhaisemmassa vaiheessa.

Teen entistä kokonaisvaltaisempaa tilasuunnittelua ja projektityötä. Tilasuunnittelun lisäksi rakenteelliset ratkaisut korostuvat. Tällä hetkellä työpöydällä on tila, joka halutaan uudistaa tulevan organisaation toiminnoille sopivaksi.

– On tehty kartoitusta siitä, millaisia toimintoja ja työtehtäviä tilassa toteutetaan, ja mietitty esimerkiksi taukotilojen ryhmittymistä sekä neuvottelutilojen lukumääriä. Kun muokataan vanhaa ja puretaan rakenteita, ei välttämättä tiedä, mitä tulee vastaan. Suunnittelu on tiivistä yhteistyötä tilaajan, käyttäjien ja muiden alojen suunnittelijoiden kanssa. Työni ei ole missään tapauksessa yksin puurtamista. Se on sellainen symbioosi. Kun haetaan ratkaisua, josta kaikki tahot, etenkin loppukäyttäjät hyötyvät.

Anne Riikonen

Materiaalinen tunteminen on tärkeä osa sisustusarkkitehdin työtä.

Markkinoille tulee koko ajan uusia innovatiivisia materiaaleja, kuten akustiikkaan, pintamateriaaleihin ja valaistukseen liittyen. Sisustusarkkitehdin työnkuvaan kuuluu jatkuva sidosryhmätoiminta myös tuotevalmistajien suuntaan. Materiaalit on tunnettava ja niitä on osattava ehdottaa oikeisiin paikkoihin ja tilanteisiin.

– Sisustusalan messuilta voi jäädä mieleen jokin mielenkiintoinen kalusteratkaisu tai pintamateriaali, Riikonen kertoo. – Netin kautta löytyy tietoa uusita tuotteista. Otan yhteyden tuotteen edustajaan, jonka kanssa mietin yhdessä, miten tuote soveltuu kulloiseenkin kohteeseen. Samalla saan tietoa tuotteen oikeaoppisesta käytöstä ja voin välittää tiedon käyttäjille jo suunnitteluvaiheessa.

Tietomallinnus on osa nykyaikaista suunnittelua

Tilaajan ja käyttäjien tapaaminen kasvokkain kuuluu oleellisena osana projektityöhön. Alkuvaiheen jälkeen työ sujuu myös etäpalavereiden kautta. Suunnittelun tueksi kerätään tarvittaessa tietoa työpajoissa tai erityyppisillä kyselyillä. Tällöin käyttäjät pääsevät itse innovoimaan tulevia tilojaan.

– Suunnittelu on hyvin tietokonepainotteista, Riikonen kertoo. – Teen luonnostelunkin useimmiten koneella. Piirustusohjelmiin, kuten Archicadiin voi tuoda pohjaksi piirustuksia eri formaateista. Mallin tekeminen on tiimityötä. Tietomalliin perustuvalla työtavalla mallinnetaan rakennukset ja tilat mahdollisimman tarkasti. Mallintaminen palvelee parhaimmillaan suunnittelijan ja loppukäyttäjän ohella myös rakentamista ja kiinteistönhallintaa.

Riikonen alkoi käyttää Archicadia tullessaan Innovarchille ja on oppinut sen pääasiallisesti työn kautta. Taito kehittyy koko ajan. – Ohjelman käyttö pitää yllä tekemisen intoa. Ohjelmalla saa aikaan näyttävää jälkeä, mikä palkitsee.

Suunnittelutyön digitalisoitumisesta huolimatta siihen kuuluvat olennaisesti oikeat, käsin kosketeltavat kangas- ja muut materiaalimallit, joista voi tarkistaa lopulliset värit ja tekstuurit. Mallit ja näytteet hankitaan toimiston käsikirjastoon projektikohtaisesti tuotteiden toimittajilta.

Mitkä ovat sisustusarkkitehdin työn kohokohdat?

– Tiimityö asiantuntijaorganisaatiossa on palkitsevaa. Tukea saa läheltä kollegoilta aina tarvittaessa. Hyvä työporukka ja -ilmapiiri auttavat jaksamaan projektityölle luonteenomaisissa aikataulupaineissa.

– Omaa tekemistä voi koko ajan kehittää. Valmistuminen sisustusarkkitehdiksi oli merkittävä askel, jonka kautta pääsin keskittymään työhön entistä painokkaammin. Arkkitehtitoimiston palvelukseen siirtyminen toi työn sisältöön paljon uusia asioita, näkökulmia ja yhteistyökuvioita arkkitehtien kanssa. Tulevaan muotoilija tutkinnon kautta haaveena on rakentaa omanlainen opintokokonaisuus yhdistelemällä valinnaisia kursseja ammattikorkeakoulu Metropolian ja mahdollisesti Aalto-yliopiston tarjonnasta.

– Erityinen kohokohta on olla mukana vaikuttamassa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin parantamalla heidän työ-, oppimis- ja toimimisympäristöjään.

Tule rakentamaan onnistumisia kanssamme

Monipuolinen ja laaja palveluvalikoimamme tarjoaa luonnollisesti erilaisia työtehtäviä ja rooleja henkilöstöllemme. Vahaslaisia työskentelee mm. projektipäällikön, suunnittelijan, arkkitehdin, valvojan, kuntotutkijan, suunnittelu- ja projektiassistentin tehtävissä sekä johtotehtävissä.

Toimintamme kasvaessa ja laajentuessa, haemme jatkuvasti uusia osaajia konserniimme. Haemme työkavereiksi henkilöitä, jotka tekevät töitä pilke silmäkulmassa ja joiden intohimona on mahtava asiakaskokemus.

Pyrimme mahdollisimman hyvin sovittamaan kunkin asiantuntijan työajan elämäntilanteeseen sopivaksi. Ota siis rohkeasti yhteyttä, kerro tilanteestasi ja toiveistasi.

Tervetuloa kasvamaan alan parhaaksi asiantuntijaksi kokeneiden asiantuntijoidemme ohjaukseen! #rakennetaanonnistujia

Lue lisää uramahdollisuuksistamme täältä.

X