Alkalikiviainesreaktio voidaan todeta vain ohuthietutkimuksella

AKR viitteellisiä halkeamia

AKR:n aiheuttamia halkeamia.

Viime aikoina on uutisoitu paljon betonin alkalikiviainesreaktiosta. AKR on betonivaurio muiden joukossa, ja se voidaan todeta vain ohuthietutkimuksella, painotetaan Vahasen laboratoriosta.

– Alkalikiviainesreaktio eli AKR ei ole mikään uusi asia, vaan yksi betonia rapauttava ilmiö muiden ohessa, muistuttaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n erityisasiantuntija Hannu Pyy, joka luennoi aiheesta ensimmäisen kerran jo vuonna 1992. – Ilmiön ympärillä tapahtuu ylilyöntejä, koska sitä ei tunneta kunnolla. Tutkimuksen, julkaistujen artikkelien ja luentojen kautta Suomenkin markkinoille tulee koko ajan enemmän tietoa. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ilmiötä ymmärretään paljon paremmin ja pidemmältä ajalta.

– Alkalikiviainesreaktiossa on kyse kiviaineksen tiettyjen mineraalien ja sementtikiven huokosveden sisältämien alkalien ja hydroksyyli-ionien välisestä kemiallisesta reaktiosta, Pyy selittää. – Se vaatii toteutuakseen reaktiivista kiviainesta, suhteellisen korkeaa alkalisuutta ja vettä tai kosteutta betonissa. Jos yksikin ehto puuttuu, reaktio ei käynnisty. Esimerkiksi silika, masuunikuona ja lentotuhka syövät AKR-potentiaalin pois, mutta tätä ei Suomessa yleisesti tiedetä.

Euroopassa on lähes 20 maassa kansallinen standardi ja vaatimukset alkalikiviainesreaktion estämiseksi. Suomessa standardia tai vaatimuksia ei vielä ole. Suomen ensimmäinen kansallinen AKR-seminaari pidettiin vuonna 2012.

– Kansallinen ohje auttaisi poistamaan pelottelua ja epätietoisuutta, sanoo Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laamanen. – On hyvä, että Betoniyhdistys on nyt asettanut työryhmän sitä valmistelemaan.

Luotettavin Suomessa käytettävissä oleva AKR-tieto on peräisin Vahasen laboratoriosta, joka on riippumaton, FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T328. Laboratoriossa tehdään kattavaa ja vaativaa asiantuntijatyötä betonirakenteiden laadun varmistamiseksi.

– Laboratorion toiminta sai alkunsa, kun 1990-luvun alussa alettiin tutkia lähiöiden elementtikerrostalojen julkisivujen ongelmia kuntotutkimuksin, Laamanen kertoo. – Vuosien myötä toiminta on laajentunut siltoihin ja muihin taitorakenteisiin. Nykyisin kysyttyjä ovat betonilattioihin ja teollisuuden rakenteisiin liittyvät selvitykset. AKR voidaan todeta vain ohuthietutkimuksella, jonka johtava asiantuntija Suomessa on ”betonipatologimme” Hannu Pyy.

Hannu Pyy

Alkalikiviainesreaktiosta johtuvan vaurioitumisen lisäksi betoni- ja rappauslaastinäytteestä tehtävällä ohuthietutkimuksella voidaan selvittää betonin koostumus, rakenne, suojahuokostus, pakkasvaurioituminen sekä esimerkiksi terästen korroosion ja suolojen aiheuttamat vauriot, sekä laasteista kalkin ja sementin seossuhteet.

– Olennaista on tutkia betoniteknistä kokonaisuutta laajemmin, Pyy korostaa. – Parhaiten se onnistuu, kun käytettävissä on kattavasti poikkitieteellistä osaamista, kuten isossa konsernissa on.

Lisätiedot:

Hannu Pyy
Erityisasiantuntija, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 507 2071
hannu.pyy@vahanen.com

Pekka Laamanen
Toimitusjohtaja, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
041 515 2430
pekka.laamanen@vahanen.com