Arkkitehtitoimisto Innovarch kehittää edelleen Tapiolan keskustaa – nyt avattiin kaupunkikeskus Ainoa

Äskettäin valmistunut, vanhan Sokos-tavaratalon runkoon toteutettu Kaupunkikeskus AINOA on osa laajaa Tapiolan keskustan kehityskokonaisuutta. Aikajärjestyksessä ensimmäisenä avautui 451 autopaikan pysäköintilaitos Tapion Park 28.3.2013, ja 24.10. avattiin Ainoa. Seuraavaksi, syksyn 2013 aikana valmistuu ensimmäinen osa uudesta julkisesta jalankulku- ja ulko-oleskelualueesta, Tuulikinsillasta. Seuraava iso askel Tapiolan uudistamisessa on Ainoan II vaiheen ja Metron valmistuminen arviolta vuodenvaihteessa 2015-16. Askeleet jatkuvat näillä näkymin ainakin vuoteen 2017, jolloin Ainoan III vaiheen on kaavailtu valmistuvan.

Taustaa
Hahmottaakseen Kaupunkikeskus Ainoan suunnitteluperusteita, on hyvä tietää hiukan Tapiolan laajemmista kehityskaarista. Ainoa-hankkeen juuret ulottuvat Innovarchissa vuoteen 2006, jolloin tutkittiin TAK:n (Tapiolan alueen kehitys Oy) toimesta Tapiolaan kaavaillun liikekeskustaidean toteutettavuutta laaja-alaisessa asiantuntijaryhmässä. Silloinen ratkaisu rakentui Länsituulentien ympärille. Siitä ajateltiin muodostettavan itä-länsi-suuntainen, lämmin ja osin lasikatteinen kauppakäytävä. Toteutettavuusselvityksen yhteydessä nousi esille ajatus koko Tapiolan ytimen alle louhittavasta pysäköinti- ja huoltoluolastosta. Länsituulentiestä muodostettavan kauppakäytävän korvasi alueen jatkosuunnittelussa voimakas pohjois-etelä-suuntainen tilallinen rakenne. Keskuspysäköinti- ja huolto sen sijaan jäi elämään ja muodostaa keskeisen elementin nyt käsittelyn alla olevassa asemakaavaehdotuksessa. Metro oli jo kevään 2006 luonnoksissa jo mukana, mutta lähinnä tilavarauksena. Yleisesti siihen suhtauduttiin lähinnä epävarmana optiona, olihan Espoon suhtautuminen metroon ollut vuosikymmeniä varsin kriittinen. Hiukan yllättäen Espoon kaupunginvaltuusto päätyi kannattamaan länsimetroa jo syyskuun lopussa 2006.Tapiolan kehittämistä on hidastanut muun muassa hajautunut kiinteistöjen omistus. Kaupunkikeskus Ainoan ytimen muodosta Kiinteistöosakeyhtiö Biens on pitkään ollut Tapiola-Ryhmän omistuksessa. Syksyllä 2008 myös eteläpuolinen, Länsituulentie 7:ssä sijaitseva Kiinteistöosakeyhtiö Tapiolan Toimitalo siirtyi Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:ltä Tapiola KR III Ky -kiinteistöpääomarahastolle. Kaupan kohteena olevassa kiinteistössä toimi muun muassa K-Supermarket Tapiola. Edelleen, lokakuussa 2011 Hollantilainen kiinteistösijoitusyhtiö Wereldhave N.V. myi Tapiolassa, Länsituulentie 5:ssä, sijaitsevan Stockmannin tavaratalokiinteistön samaiselle Tapiola KR III ky:lle. Samalla uusi omistaja ja Stockmann allekirjoittivat esisopimuksen, jonka mukaan laajennettu tavaratalo tullaan avaamaan uuteen rakennukseen Tapiolassa. Pian tämän sopimuksen jälkeen käynnistyi Ainoan toteutussuunnittelu.
Lähtökohta

Kohteen kaupallinen konsultti oli asiakkaamme, Lähi Tapiolan toimeksiannosta tuottanut arkkitehtisuunnittelun pohjaksi runsaasti kattavaa aineistoa alueen tarpeista, potentiaalista ja hankkeen kaupallisista tavoitteista. Lähtökohtana oli luoda vanhan Sokos-tavaratalon runkoon toimiva, helposti tavoitettava ja moderni kauppakeskus. Tarjontaa oli määrä lisätä erityisesti 15-35 -vuotiaille, jota ovat aiemmin Tapiolassa olleet hiukan paitsiossa. Lisäksi taustalla oli ajatus saada tietyt edelläkävijäsegmentit, kuten Otaniemen Aalto-Yliopiston opiskelijat, mukaan asiakkaiksi. Kokemuksen ja tutkimustiedon mukaan edelläkävijäsegmentit vetävät sitten perässään suurempia asiakasmassoja.Kiinteistön sijainti Tapiolan vanhan, suojellun osan ja uudemman, tulevassa kaavassa runsaasti lisää rakennusoikeutta sisältävän vyöhykkeen rajalla oli erittäin merkittävä lähtökohta. Oli selvää, että sisätilat ja talotekniikka uusitaan täysin, mutta ulkoarkkitehtuurin päälinjauksissa tulee pitäytyä vanhassa. Uutta myymälätilaa oli vallattava kellarista ja maan alta niin paljon kuin mahdollista, ilman että rakennuksen maapinnan yläpuolinen massa kasvaa kaupunkirakenteellisesti herkällä paikalla. Moniulotteiset pysty- ja vaakayhteydet ympäröivään katu- ja liikenneverkkoon, tulevaan metroon ja keskuspysäköintiin sekä ympäröiviin kiinteistöihin olivat hankkeen keskeisiä mahdollisuuksia.

Arkkitehtitoimisto Innovarchin valmiudet suunnittelutyöhön olivat varsin hyvät. Innovarch on ollut mukana kehittämässä Tapiolan keskustaa yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 lähtien. Innovarch oli myös vastannut kiinteistön edellisen, vuosina 1997-1998 suoritetun perusparantamisen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Arkkitehtoniset tavoitteet

Tavoitteena oli aikaansaada vanhasta Sokos-tavaratalosta korkeatasoinen, uusi kauppakeskus, jossa yhdistyvät Tapiolan perinteet ja uusin kauppakeskusarkkitehtuuri, luoden alueen kaupalliseen tarjontaan siitä aiemmin puuttuneen elementin. Tavoitteena oli stimuloida samalla asukkaita ja asiakkaita odottamaan innostuneena Ainoan seuraavaa, vielä mittavampaa vaihetta.

Inspiraatiota ja henkeä haettiin vanhan Tapiolan kansainvälisesti merkittävästä puutarhakaupunkiarkkitehtuurista ja sen edustamasta pohjoismaisesta -50-60 lukujen modernismista. Toisaalta tavoitteena oli luoda sisätiloista ajanmukaista 2010-luvun kauppakeskusinteriööriä. Haaste oli linkittää nämä yhteen siten, että syntyy kaupallisessa suunnittelussa yhdeksi tavoitteeksi asetettu ”cosy”, samanaikaisesti lämpimän kodikas mutta yhtälailla raikkaan moderni, lopputulos.

Kestävä kehitys on huomioitu kahdella merkittävällä tavalla. Ainoa on keskellä kaupunkikeskustaa, erinomaisten julkisten yhteyksien äärellä, Tapiolan tulevan metroaseman ja uudistettavan linja-autoterminaalin kupeessa. Kevyen liikenteen yhteydet ovat samoin erinomaiset, Ainoa sijaitsee etelä-pohjois- ja itä-länsi -suuntaisten kevyen liikenteen reittien risteyskohdassa. Toisaalta teknisestä näkökulmasta kestävän kehityksen mukainen linjaus on ollut koko rakennuksen talotekniikan täydellinen uusiminen ja sitä kautta saavutettava merkittävä energian säästö.

Arkkitehtuurin keinot Ainoassa
Keskeinen toiminnallinen elementti on rakennuksen diagonaalisesti halkaiseva, Tapiolan kaupallisen ”hot spotin” ja Kulttuurikeskus-/Garden-hotelli/uimahalli -alueen yhdistävä reitti. Mahdollisimman sujuvien maatasoyhteyksien luominen eri tasoilta rakennusta ympäröivään kaupunkirakenteeseen oli toinen keskeinen toiminnallinen teema.

Sisämiljööseen loimme harkitut aksentit: eri tasoilla eri keskeisen ovaalinmuotoisen keskustilan ja siihen liittyvän, veistosmaisen kierreportaan. Molemmilla on vahva toiminnallinen peruste.
Ulkoarkkitehtuurin suhteen olimme valmiit hiukan voimakkaampaankin uudistamiseen, mutta Espoon Rakennusvalvontakeskus linjasi ulkoarkkitehtuurissa sallitut toimenpiteet lähinnä säilyttäviksi. Keskeiset ulkoarkkitehtuurin uudet elementit ovat uudistetut asiakassisäänkäynnit sekä Itäjulkisivun täysin uusi, näyteikkunoin uudelle kevyenliikenteen reitille, Tuulikinsillalle, avautuva alaosa. Edellä mainittu julkisivuosuus sijaitsi aiemmin maan alla.

Uuden alku
Ainoa on vahva signaali siitä että Tapiolan tarina voi, ajoittaisista haasteista huolimatta, jatkua osana edistyvää kaupunkia, yhtenä Espoon merkittävimmistä keskuksista.

Ainoa tarjoaa Tapiolalaisille aivan uusia, alueen tarjonnasta aiemmin puuttuneita kaupallisia palveluita. Lisäksi Ainoa ja Tapion Park tarjoavat yhdessä toimivan ratkaisun alueen aiempaan ”akilleen kantapäähän”: esteettömän ja helposti saavutettavan supermarket-tasoisen päivittäistavarakaupan nykyaikaisine, väljästi mitoitettuine pysäköintimahdollisuuksineen. Nimenomaan päivittäistavarakaupan pysäköintitilanne on tähän asti ollut alueella enintään välttävä.

Ainoa on myös osoitus Arkkitehtitoimisto Innovarchin kyvyistä aikaansaada vanhaan kaupunkiympäristöön kaupallisesti ja kaupunkikuvallisesti onnistunut täydennys, vuonna 2011 avatun Mikkelin Stellan tapaan.

Tietoja:
Kaupunkikeskus AINOASijainti: Tapionaukio 4, Espoo
Rakennusaika: 1/2012 – 10/2013
Bruttoala: 18 176 brm2
Tilavuus: 97 559 m3
Rakennuttaja: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, pääsuunnittelija arkkitehti Jaakko Hassi
Pääurakoitsija: Lemminkäinen Talo Oy