Arkkitehtitoimisto Timo Viikarin liiketoiminta osaksi Vahanen-yhtiöitä

Yrityskaupan myötä korjausrakentamisen osaamisemme vahvistuu entisestään

Vahanen-yhtiöt on ostanut korjausrakentamisen suunnitteluun erikoistuneen Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy:n liiketoiminnan. Vahanen-yhtiöt haluaa kaupan myötä kasvattaa korjausrakentamisen erityisosaamistaan, josta Viikarilla on kokemusta vuosikymmenten ajalta.

Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Rädyn mukaan yritysosto vahvistaa niin Vahasen kuin arkkitehtitoimisto Timo Viikarin toimintaa. Vahanen on tunnettu korjausrakentamisestaan, joten arkkitehtitoimiston tuominen osaksi konsernia on luontevaa.

– On ilo saada Viikarin osaaminen osaksi toimintaamme. Yrityksellä on pitkät perinteet korjausrakentamisesta, erityisesti vanhoista ja suojelluista kohteista, ja valtava ammatillinen tietotaito, jota haluamme vaalia, Räty kertoo.

Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy on perustettu vuonna 1971. Korjausrakentaminen on ollut osa toimiston erityisosaamista alusta lähtien. Se on erikoistunut juuri vanhojen rakennusten ja taloyhtiöiden julkisivu- ja muutosrakentamiseen. Toimisto on tehnyt erityisesti Helsingin keskustan ja eteläisen Helsingin jugendrakennusten korjaamista.

Toinen merkittävä osaamisalue arkkitehtitoimistolle on toimitilojen ja toimistorakennusten uusimissuunnittelu. Se on muuttanut vanhoja koppikonttoreita monitilatoimistoiksi sekä uudistanut tilojen tekniikkaa ja sisustusjärjestelyjä.

Toimiston referensseihin kuuluvat muun muassa Vuorimiehenkatu 5, jossa on uusittu julkisivut sekä rakennettu ullakkoasuntoja. Arvokiinteistöistä toimisto on korjannut muun muassa Yrjönkatu 13:n ja Laivastokatu 14:n. Uudistuskohteista merkittävimpiä ovat muun muassa Aleksi 13 -tavaratalon uudistus, Hyrylän upseerikerho sekä Työpajankatu 13.

Mahdollisuus kehittää ja kasvattaa arkkitehtitoimiston osaamista osana Vahasta kävi arkkitehti Timo Viikarille hyvin.

– Vahasen korjausrakentamisen asiantuntemus on korkeatasoista, joten meidän osaaminen sopii hyvin yhteen. Tämä on hyvä mahdollisuus viedä meidän toimintaa eteenpäin, Viikari kuvailee.

Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy liiketoiminta sulautuu osaksi Vahanen-konsernin arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:tä, kuitenkin säilyen omana yksikkönään yhtiössä.

Lisätietoja:

Risto Räty
Konsernijohtaja
Vahanen-yhtiöt
044 7788 660
risto.raty@vahanen.com

Timo Viikari
Toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy
010 321 2243
timo.viikari@ark-viikari.com