As Oy Viisikolle hopeaa Julkisivuremontti 2019 -kilpailussa

Espoon Tapiolassa sijaitseva asiakkaamme As Oy Viisikko on sijoittunut toiselle sijalle seitsemättä kertaa pidetyssä vuotuisessa Julkisivuremontti-kilpailussa. Tuomariston mielestä osakkaat otettiin erityisen ansiokkaasti huomioon remontin hanke- ja toteutussuunnittelun aikana.

Asunto-osakeyhtiö Viisikon julkisivuremontin vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin aikana osakkaat saivat asuntokohtaisten rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä kustannustietoa, Julkisivuyhdistyksen tiedotteessa korostetaan. Tuomariston mukaan hankkeessa hyödynnettiin ansiokkaasti myös nykyaikaisia visualisointityökaluja osakkaiden päätöksenteon tukena. ”Viiden kerrostalon julkisivuihin palautettiin alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava 50-lukulainen loistokkuus perinteikkäitä työmenetelmiä hyödyntäen”, tuomariston arviossa sanotaan. Onnistunut lopputulos syntyi myös harkituilla materiaaleilla, ja kohteeseen kehitettiin osin uusiakin ratkaisuja, jotka istuvat hyvin sen edustamaan rakennusajankohtaan.

Arkkitehti SAFA Markus Tavion suunnittelema Asunto-osakeyhtiö Viisikko on perustettu 1953. Yhtiöön kuuluu viisi kolmikerroksista asuinrakennusta, joissa on 45 asuntoa, ja osittainen kellarikerros. Rakennukset ovat kellarikerroksia lukuun ottamatta identtisiä, ja niihin kohdistuu kaavasuojelu Sr-2. Hankkeen valvojana ja projektinjohdon edustajana toimi Vahanen-yhtiöiden Seppo Heikkilä.

Remontin hankesuunnitteluvaiheessa kartoitettiin osakkaiden tarpeet ja toiveet ja toisaalta rakennussuojelun asettamat mahdolliset rajoittavat tekijät. Lisäksi laskettiin hankkeen pilkkomisen ja lainamahdollisuuksien vaikutukset kokonaiskustannuksiin ja neuvoteltiin rakennusvalvonnan kanssa korjausvaihtoehdoista. Ratkaisuiden määrittelyssä käytettiin apuna konsultaatioita erityissuunnittelijoilta. Jokainen rakennusosa ja sille kohdistetut toimet on mietitty tarkasti ja elinkaariajattelun kautta, hankekuvauksessa kerrotaan.

– Hankkeen toteutus alkoi urakoitsijan asukasinfotilaisuudella, jossa asukkaat saivat yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tehdään ja milloin, Heikkilä kertoo. – Muutenkin urakoitsijan tiedottaminen oli hyvää ja ajantasaista. Valvojan ja projektipäällikön näkökulmasta työt etenivät hyvin ja työn jälki oli hyvä. Siitä suuret kiitokset rappareille; he osasivat tehdä hienosti museoviraston vaatiman ”käsirappauspinnan”. Kohde oli vaativuudestaan huolimatta helppo hoitaa, sillä yhteistyö urakoitsijan kanssa sujui hyvin työn aikana ja ongelmat ratkaistiin hyvässä yhteistyössä.

Remontin myötä suojeltuun taloyhtiöön saatiin merkittävä parannus asumismukavuuteen muun muassa ilmanvaihtoa parantamalla, tyylikkäästi toteutetulla parveke- ja ulkovalaistuksella, mahdollisimman huomaamattomasti terassilasirakenteella toteutetuilla parvekelaseilla sekä kupari- ja levyverhotuilla uusilla katoksilla. Savunpoistojen lisääminen porrashuoneiden kunnostettuihin ikkunoihin toi lisää turvallisuutta. Hankkeen noin 1 700 000 euron budjetissa pysyttiin hyvin, ja hanke valmistui sovitussa aikataulussa keväällä 2018.

Lisätietoja:

https://julkisivuyhdistys.fi/uutishuone/ajankohtaista/julkisivuremontti-2019-kilpailu-on-ratkennut/

Seppo Heikkilä
Rakennusvalvoja
044 768 8394
seppo.heikkila@vahanen.com

Kuvat: Julkisivuyhdistys