Asbestilaboratorioiden tasokokeet paljastavat kustannuksiin vaikuttavat laatuerot

Vahasen laboratorio osallistui syksyllä 2019 Suomessa järjestyksessään toiseen kansalliseen asbestitutkimustoimijoiden vertailumittaukseen. Tasokokeet paljastavat asbestianalyysien laatuerot, jotka taas voivat vaikuttaa merkittävästi tutkimuskohteiden purkukustannuksiin. Yli viidesosa osallistujista teki analyyseissä virheitä.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy osallistui syksyllä 2019 Proftest SYKE:n ja Työterveyslaitoksen järjestämään järjestyksessään toiseen kansalliseen asbestitutkimuksen vertailumittaukseen (ABS 08/2019). Tämänkertaiseen mittaukseen osallistui 18 suomalaista toimijaa, joista noin 4/5 onnistui täydellisesti määrityksessä, ja Vahanen näiden joukossa.

– Asbestianalyysien yhteydessä laatu tarkoittaa sitä, että tunnistetaan materiaalinäytteen sisältämä asbestimineraali, kertoo Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n erityisasiantuntija Jaakko Säntti. – On tärkeää, että tasokokeisiin osallistuu mahdollisimman moni asbestianalyysejä tekevä laboratorio, koska analyysien tulosten perusteella tehdään purkupäätöksiä, ja väärillä positiivisilla tunnistuksilla kustannukset karkaavat helposti käsistä.

Tasokokeiden osallistujille toimitettiin neljä rakennusmateriaalinäytettä, joista analysoitiin asbestin läsnäolo tai puuttuminen sekä tunnistettiin havaitut asbestisilikaattimineraalit. Näytteet olivat todellisia rakennusmateriaaleja erityyppisistä kotimaisista kunnostus- ja purkukohteista, ja ne tuli analysoida osallistujan normaaleilla analyysimenetelmillä.

Asbestianalyysin hinta on pieni verrattuna kenties turhiin purkukustannuksiin

– Vahanen Rakennusfysiikka ei ole ”skannaava” laboratorio, eli meillä ei tehdä määrityksiä massana tai tehdasmaisesti, Säntti sanoo. – Asiantuntijoillamme on monipuoliset urat, mikä ehkäisee leipiintymistä ja lisää työn laatua. Analyysityössä on tärkeää toimia lain mukaan ja pysyä puolueettomana tutkimuksen tilaajasta riippumatta, mikä on koko Vahanen-konserninkin periaate kaikessa toiminnassamme.

– Asbestianalyysin hinta liikkuu yleensä sadan euron hujakoilla, eli se ei päätä huimaa, mutta tuloksilla on merkittävä vaikutus purku- ja korjaustöiden kustannuksiin, jotka taas voivat olla satoja tuhansia euroja, Säntti sanoo. – Analyysi on edullinen, mutta asbestikartoitusta ei ole mahdollista tehdä niin halvalla, kuin joskus mainostetaan. Väärien analyysien seurauksena tehdään paljon turhaa työtä ja jätettä kaatopaikalle.

Asbestianalyysi on verrattain edullinen tutkimus, jonka tuloksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia purku- ja korjaustöiden kustannuksiin, kertoo erityisasiantuntija Jaakko Säntti.

Säntti painottaa, että monikerroksisesta näytteestä on tärkeää tutkia ja raportoida, missä kerroksessa näytettä asbesti on, ja peräänkuuluttaa tarkkuutta raportointiin, koska tällä on usein vaikutusta purkutapaan ja siten kustannuksiin. Hän muistuttaa, että asbestipurun jälkeen tulee tehdä vielä asbestipitoisuuden mittaus sisäilmasta.

– Toivomme alalle lisää testaamista ja kontrollia. On tärkeää, että puolueeton ulkopuolinen taho testaa laboratorioita. Lisäksi tarvitaan lainsäädännön tarkennuksia, jottei lakien tulkinta vaadi aikaa vieviä lisäohjeita. Mitä useampi toimija osallistuu kansallisiin testeihin, sitä realistisempi kuva saadaan tulevaisuutta varten. Tutkimuksen nopeuden korostaminen tuottaa yleensä virheitä, Säntti sanoo.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen pätevyyskokeista ja vertailumittauksista:
www.syke.fi/proftest

Käy lukemassa myös Vahasen pärjäämisestä ensimmäisessä asbestitutkimustoimijoiden vertailumittauksessa vuonna 2018:
https://vahanen.com/fi/vahanen/ajankohtaista/vertailutietoa-ja-tarkkuutta-asbestinaytteiden-analysointiin-ja-raportointiin/

Lisätiedot:

Jaakko Säntti
Erityisasiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 826 6783
jaakko.santti@vahanen.com

Jarno Komulainen
Tiimipäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 826 6810
jarno.komulainen@vahanen.com