Bonava ja Vahanen uusivat huoltokirjapalvelujen puitesopimuksen

Yhdessä kehitetty toimintamalli auttaa koko rakennusalaa kehittymään entistä kestävämpään suuntaan.

Bonava Suomi Oy ja Vahanen Monitoring Services jatkavat monivuotista yhteistyötään uudistetun ja laajennetun huoltokirjapalvelujen puitesopimuksen myötä. Sopimus kattaa kymmeniä uudiskohteita.

– Mittakaavaltaan merkittävä sopimus on meille osoitus aikaisemman yhteistyön pohjalta syntyneestä luottamuksesta, sanoo Vahanen Monitoring Services Oy:n toimitusjohtaja Sami Päivärinta. – Haluamme auttaa Bonavaa keskittämään palvelujen hankintaansa sekä rakentaa yhdessä kehitettyä toimintamallia koko rakennusalan eduksi. Yhteistyömme vahvistuu aiempien hyvien kokemusten perusteella.

– Yhteistyö Vahasen kanssa tarjoaa meille laadukkaan ja valmiin prosessin kohteidemme luovuttamiseksi huolella ja riittävin tiedoin, niin asukkaille kuin ylläpitäjille sekä asuinrakennusten oikeanlaisen ylläpidon varmistamiseksi, vahvistaa Bonava Suomi Oy:n laatupäällikkö Sanna Tuononen.

Huoltokirjan laatiminen on keino varmistaa asuinrakennusten arvon säilyminen sekä huolehtia ennakoivasti sen kunnosta ja käytettävyydestä koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti edullisempi ja kestävämpi vaihtoehto kuin kiireellä tehtävät hätäkorjaukset. Huoltokirjapalvelujen lisäksi Vahanen Monitoring Services tarjoaa kiinteistö- ja rakennusalalle energian- ja etähallinnan sekä turvapalveluja.

– Bonava tilaajana haluaa panostaa asuinrakennusten huoltokirjojen laatuun ja siihen, että ne otetaan aidosti käyttöön, sanoo Vahanen Monitoring Services Oy:n huoltokirjatiimin tiimipäällikkö Olli Rautsi. – Sopimuksella vahvistetaan uusi palvelumalli, joka sisältää entistä ja alan yleistä tasoa laajemman palvelun.

– Yleensä asuinrakennuksen huoltokirjan laatii rakennusvaiheen organisaatio. Rakennus- ja ylläpitovaiheen välinen siirtymä on ratkaiseva asuinkiinteistön kestävän elinkaaren kannalta. Rakennuksen suunnittelijat ja urakoitsijat tuntevat rakennuksen parhaiten, ja heiltä saatava tieto on ensiarvoisen tärkeää saada rakennuksen ylläpitäjien, käyttäjien ja asukkaiden käyttöön. Huoltokirja toimii viestikapulana tässä siirtymisvaiheessa. Sen pelkkä olemassaolo ei kuitenkaan riitä. Huoltokirjan käytön opastamisella varmistetaan, että sen sisältö ymmärretään, sitä osataan käyttää ja että ennen kaikkea ollaan tietoisia sen olemassa olosta ja hyödyistä. Huoltokirjan käytön jatkuva seuranta varmistetaan asuinrakennuksen ylläpitovaiheessa, ja poikkeamiin puututaan. Asuinrakennuksen oikeaoppinen huolto on sekä rakennuttajan että asuinrakennuksen omistajan etu, koska huoltokirjan avulla voidaan vähentää takuuaikaisia virheitä ja huolehtia rakennuksesta sen koko elinkaaren ajan.

Vahanen Monitoring Services edistää samansuuntaista kehitystä muidenkin asiakkuuksiensa kanssa.

– Toimimme yhteistyössä alan edelläkävijöiden kanssa, Päivärinta sanoo. – Laaja-alainen yhteistyö tukee tahtotilaamme olla mukana kehittämässä asuinrakennuksen ylläpitovaiheen haltuunottamista.

– Tämä toimintamalli on konkreettinen esimerkki siitä, miten rakentamisen aikana syntyvä tieto saatetaan käytännössä asuinrakennuksen ylläpitoon, sanoo Rautsi.

 

Tutustu huoltokirjapalveluihimme. Kerromme mielellämme lisää – ole yhteydessä!

Lisätietoja:
Olli Rautsi, tiimipäällikkö
Huoltokirjapalvelut
Vahanen Monitoring Services Oy
044 768 8373
olli.rautsi@vahanen.com

Sanna Tuononen, laatupäällikkö
Bonava Suomi Oy
010 400 2089
sanna.tuononen@bonava.fi