Etähallinnalla lisäarvoa tuhansiin koteihin ja vakautta kiinteistöjen ylläpitoon

Pitkän yhteistyön pohjalta rakennettu luottamus palveluntarjoajaan kantaa, vaikka palvelut muuttuvat ja niitä muotoillaan uudelleen asiakassuhteen kumminkin puolin. Vahanen Monitoring Services tarjoaa jatkossa asuntokonserni Avain Yhtiöille entistä automatisoidumpia ja lisäarvoa tuottavampia palveluja.

Avain Yhtiöt Oy on suomalainen asuntojen omistamiseen, rakennuttamiseen, isännöintiin, korjausrakentamiseen sekä asumisen palvelujen tuottamiseen erikoistunut konserni. Sen tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimivaa, turvallista ja ympäristöystävällistä elinympäristöä sekä kehittää kokonaisvaltaista asumisen ja rakentamisen laatua.

Vahanen Monitoring Services Oy:n energiajohtamisen ja etäseurannan asiantuntijoilla on pitkä historia Avain Yhtiöiden palvelujen tuottajina. Kiinteistö- ja rakennusalan kehittyessä palvelusopimuksia puretaan, kilpailutetaan ja muotoillaan uudelleen. Kattavaan yhteistyöhön perustuva luottamus auttaa kehittämään asiakassuhdetta uusien lisäarvoa tuottavien palveluelementtien suuntaan.

– Yhteistyömme alkoi kulutusseurannan ja taloteknisten tarkastusten parissa, kertoo Vahanen Monitoring Services Oy:n toimitusjohtaja Sami Päivärinta. – Nykyisissä palveluissamme korostuvat automatiikka ja etähallinta, jota haluamme kehittää yhdessä edelleen entistä enemmän asiakasarvoa tuottavaan suuntaan. Meistä on hienoa, että asiakas haluaa meiltä aitoa kumppanuutta, suosii laadukasta palvelujen tuottajaa, ja että palvelumme puhuvat puolestaan.

– Laatu, toimintavarmuus ja lisäarvon tuottaminen ovat syitä, miksi jatkamme yhteistyötä, kertoo Avain Yhtiöt Oy:n kiinteistöjohtaja Jan Bertills. – Vahasella on kyky kehittää palveluita yhdessä asiakkaan kanssa oikeaan suuntaan, huomioida tarpeemme ja räätälöidä palveluja niiden mukaan. On helppo tilata, kun tietää, että laatu on kohdallaan ja ammattitaito on korkealla tasolla.

Bertills uskoo, että Vahanen Monitoring Services osana Vahanen-konsernia edistää yrityksen palvelua.

– Vahanen-yhtiöt tunnetaan rakennusalalla riippumattomana asiantuntijatahona. Konsernin vahva kokemus ja osaamistausta siirtyy eteenpäin nuoremmalle sukupolvelle. Toivomme jatkossa hyötyvämme konsernin isojen asiakkuuksien mukanaan tuomista opeista rohkeiden ja innovatiivisten ratkaisu- ja palveluehdotusten muodossa. Säännölliset tapaamiset kasvotusten ovat hyvä tapa viedä palveluita eteenpäin, ja olennaista on, että niissä ovat läsnä palvelua konkreettisesti tuottavat ihmiset, eivät pelkästään tilaaja ja asiakasvastaava.

Kuva: Jere Hyppönen

Asumisolosuhteiden on tärkeää pysyä vakaina

Kaikki Avain Yhtiöiden omistamat kohteet hoidetaan yhdellä palvelusopimuksella, joka elää vuosittain kiinteistömassan mukaan, kun yhtiö rakentaa uusia kohteita. Vahanen Monitoring Services toimittaa Avain Yhtiöille myös huoltokirjapalvelut uudiskohteisiin jo monen vuoden kokemuksella. Asiakkuuden aikana on tehty lähes sata huoltokirjaa sekä uudis- että peruskorjauskohteisiin. Uusin elementti palveluissa on turvasuunnittelu, kuten turvaopasteiden laatiminen.

– Kun tulee lisää automatiikkaa ja digiä, palvelujen rakenteet pitää päivittää, jotta asiakas saa nykyaikaisinta palvelua, Päivärinta sanoo. – Tekniikan hyödyntämisen ansiosta fyysisten resurssien tarve vähenee, mikä vaikuttaa palvelujen hinnoitteluun. Toisaalta palveluihin liittyvä ohjelmistokehitys on oleellinen yhteinen kehityskohde, joka vaatii resursseja kumminkin puolin.

– Asiantuntijapalvelun toivoisi jatkossa kehittyvän enemmän avaimet käteen -suuntaan, Jan Bertills sanoo. – Raporttien ja analyysien lisäksi olisi hyvä, että ylläpidon seuranta ja säätö- sekä korjauspalvelukin tulisi saman prosessin kautta hoidettua heti kuntoon mahdollisimman tehokkaasti ja valvotusti. Asukkaitamme ajatellen palvelun pitää olla laadullisesti vakaata. Ihmisten asumisolosuhteiden pitää pysyä vakaina, ja niihin kohdistuvia riskejä, kuten lämmityskauden häiriöitä, pyritään ennakolta välttämään. Juuri siitä etähallinnassa on meidän kannaltamme pohjimmiltaan kysymys, ja siksi se on meille niin tärkeää.

Päivärinnan mielestä vuoropuhelu asiakkaan kanssa on aktiivista ja kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Sen kehittämiseksi järjestetään säännöllisiä tapaamisia, joissa käydään systemaattisesti läpi etähallintaa, turvapuolta, huoltokirjoja ja kehitysteemoja.

– Pyrimme ottamaan kehitysaskeleet niin, että ne vastaavat Avain Yhtiöiden tarpeita, Päivärinta kertoo. – Kyseessä on monipuolinen konserni, jonka kiinteistökanta ja uudishankkeet vastaavat sitä ideaalikohderyhmää, jolle haluamme tuottaa palveluita. Kompaktissa organisaatiossa pystytään neuvottelemaan ja päättämään hallinnosta ja hankinnoista sopivan ketterästi. Avain Yhtiöt haluaa olla kehityksen kärjessä niin kuin mekin, ja palvelujen tuottaminen yhdessä sopivien kumppanien kanssa on yksi keino erottua luotettavana brändinä uudisrakentamisen kilpailluilla markkinoilla. Moni muu kiinteistöalalla toimii edelleen samoilla spekseillä kuin 1970- ja 1980-luvuilla, ja konkreettiset toimenpiteet ovat vasta alkumetreillä.

– Avain Yhtiöt omistaa yli 8000 asumisoikeus-, vuokra- ja palvelukotiasuntoa ja tuottaa noin 1000 asuntoa vuodessa Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin, Bertills kertoo. – Kiinteistöjemme tasearvo on lähes miljardin, ja investointeja tehdään vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla. Tavoitteemme on olla Suomen paras asumispalvelujen tuottaja ja toteuttaja.