Hakunilan päiväkodin rakennesuunnittelun keskiössä monikerroksisen puurakennuksen kokonaisstabiliteetti

Kolmikerroksisen, nykyaikaista puuarkkitehtuuria edustavan päiväkotirakennuksen rakennesuunnittelun tärkein haaste oli kokonaisstabiliteetin varmistaminen. Vahanen Suunnittelupalvelujen suunnittelutiimi ratkaisi yhtälön muun muassa vanerijäykisteisillä väliseinillä.

Vantaan Hakunilan Hevoshaantien päiväkoti avattiin elokuussa 2019. Se on valoisa, kolmikerroksinen puurakenteinen päiväkoti, jossa on 6 ”kotialuetta” 1–6-vuotiaille lapsille. Päiväkoti toimii ryhmäjaosta riippumatta yhteisönä, ja parityöskentelymalliin suunniteltujen tilojen on tarkoitus tukea lasten osallistumista yhteisön toimintaan.

Hankkeen rakennesuunnittelun toimitti pääurakoitsijan Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy:n tilaamana Vahanen Suunnittelupalvelut Oy. Vastaavana rakennesuunnittelijana toimi Suunnittelupalvelujen Hämeenlinnan aluepäällikkö Jukka Taponen, ja lisäksi suunnittelutiimissä olivat mukana rakennesuunnittelijat Olli Arola ja Elina Lähteenmäki. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik. Päiväkodin rakennutti Vantaan kaupungin tilakeskus, ja tiloja käyttää kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuksen osasto.

Kookas puurakennus on haasteellisempi suunnitella kuin vastaava betonirakennus

– Hanke toteutettiin KVR-urakkana, Taponen kertoo. – Päiväkotirakennuksessa on kaksi käyttökerrosta, ja kolmas tekniikkakerros, jossa sijaitsee ilmanvaihdon konehuone. Projekti oli meille Suunnittelupalveluissa ensimmäinen useampikerroksinen puurakennus, ja tärkein haasteemme oli varmistaa rakennuksen kokonaisstabiliteetti, mikä edellytti jäykistävien vaneriväliseinien ja puuelementtiväli- ja yläpohjien yhteistoimintaa. Välipohjaelementit suunniteltiin 7-metrisiksi, ja lisäksi suunniteltiin liimapuupalkkirunko 6–7 metrin jännevälillä.

Noin 2000 neliömetrin päiväkotirakennuksessa on betonia vain alapohjassa; perustuksissa, sokkeleissa, ontelolaatoissa ja betonivalulattiassa. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on puuelementin päälle asennetut tasoitelattiat ja lattialämmitykset, kuten päiväkotiin sopii.

– Kyseessä on aika korkea rakennus, eli tuulen aiheuttamat voimat piti ottaa huomioon jäykistävien rakenteiden suunnittelussa, Taponen jatkaa. – Kantavat pystyrakenteet ovat puuta, ja ne on paikalla rakennettu, mutta välipohjat ja yläpohjat eli vesikatto ovat vakioituja rakenneliimattuja puuelementtejä, jotka toimitti suomalainen VVR Wood Oy. Ne on tehty Metsä Woodin valmistamasta kertopuusta.

– Kohde oli Jukka Taposen kanssa yhdessä tehdyistä KVR-kohteista tähän mennessä suurin ja puurakennuksena haastava, kertoo Rakennusliike Evälahti Uusimaan toimitusjohtaja Heikki Hyry. – Yhteistyö rakennesuunnittelutiimin kanssa sujui saumattomasti tarjousvaiheen suunnittelusta toteutussuunnitteluun saakka. Suurimmat haasteet liittyivät rakennuksen jäykistykseen, mutta nekin ratkesivat yhteistyössä yksinkertaisilla ja kokonaisedullisilla keinoilla. Jatkamme yhteistyötä vastaavissa hankkeissa jatkossakin.

Olosuhteiden tasaamiseksi puukohdetta rakennettiin vesikattoon asti sääsuojassa

– Mielestäni onnistuimme hankkeessa hienosti uuden materiaalin haltuunotossa, Taponen sanoo. – Ratkaisujen kehittäminen yhdessä urakoitsijan kanssa sujui hyvin. Lopputulos on aina parempi ja kustannustehokkaampi, kun kumpikin osapuoli tuo esiin omat näkemyksensä toteutuksesta. Rakennuspaikka oli sinänsä helppo, vaikka se oli paalutettu, ja koska kyseessä oli puukohde, sitä rakennettiin puoli vuotta sääsuojassa teltan sisällä vesikattoon asti. Olosuhteet pysyivät tasaisina ja rakenteet kuivina koko ajan, ja betonivalujen kuivuus mitattiin vielä erikseen. Hankkeessa toimi myös erillinen kosteudenhallintakoordinaattori Rambollilta.

– Rakennusliikkeen tiloissa Vantaalla pidettiin runsaasti suunnittelukokouksia, joissa olivat paikalla kaikki suunnitteluosapuolet ja myös kaupungin edustajia, Taponen kertoo. – Parhaimmillaan paikalla oli viitisentoista henkilöä. Rakennesuunnittelu tehtiin mallintamalla Tekla Structures -ohjelmistolla, jonka mittamaailman tarkkuuden ansiosta säästyttiin monilta virheiltä. Joitakin rakenneratkaisuja pystytään hyödyntämään tulevissakin projekteissa. Toivomme saavamme suunnitella lisääkin puukohteita, jotka soveltuvat hyvin juuri päiväkotien ja koulujen käyttöön. Tässä kokoluokassa puurakentaminen asettaa suunnittelijalle enemmän haasteita kuin betonirakentaminen, mutta etuna ovat uusiutuvat materiaalit ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Puu on sopivan pehmeä ja eläväpintainen rakennusmateriaali päiväkotiin

– Puurakentaminen on suomalaisen osaamisen taidonnäyte, sanoo Hakunilan päiväkodin johtaja Marika Niittymäki Vantaan kaupungilta. – Puu on lapsen oppimisympäristöön sopiva, luonnonmukainen, eläväpintainen ja pehmeä materiaali verrattuna esimerkiksi betoniin.

– Tulin hankkeeseen mukaan vasta loppuvaiheessa, mutta käsitykseni mukaan hankeyhteistyö sujui hyvin, Niittymäki sanoo. – Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa oli käyttäjän näkökulmasta katsottuna erittäin hyvää ja joustavaa. Valmistumisen aikataulu piti, ja kokoukset olivat selkeitä ja hyvin organisoituja. Paikallaololle kokouksissa ja kierroksilla voi antaa kiitettävän arvosanan. Omalta osaltani en huomannut suuria haasteita projektin läpiviennissä, ja yksityiskohdat viimeisteltiin järkevästi käyttäjiä kuunnellen ja sopivia kompromisseja hakien.

– Päiväkodin tilat ovat erittäin hyvin toimivat ja palvelevat nykyisen toiminnan pienryhmä- ja parityöskentelymallista varhaiskasvatusta, Niittymäki kertoo. – Riittävän selkeät kotialueet ja omat ulkoeteiset auttavat luomaan rauhallisen oppimisympäristön lapsille, ja kaiku on saatu hyvin poistettua tiloista. Jakotiloja on riittävästi, ja ne toimivat hyvin, mutta säilytystilaa voisi olla enemmän.

– Tulevissa päiväkotihankkeissa toivomme, että pienet ja tuentarpeiset lapset otetaan suunnitteluvaiheessa entistä vahvemmin huomioon esteettömyydessä ja esimerkiksi pesutiloissa, jotta vältytään jälkiasennuksilta. Lattiamateriaali on tärkeä valinta kovan ja kuluttavan käytön takia ja sen väri ratkaiseva tekijä naarmuuntumisessa, Niittymäki sanoo.

 

Lisätiedot:

Jukka Taponen
Aluepäällikkö
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
041 515 2477
jukka.taponen@vahanen.com