Hausia: Olosuhteiltaan optimaaliset ja taloteknisesti toimivat asunnot heti muuttopäivästä Vahanen Monitorin avulla

Hausia on edelläkävijä asuinrakentajien joukossa: yhtiö haluaa tarjota asukkaille taloteknisesti täysin valmiit ja toimivat kodit heti muuttopäivästä lähtien. Vahanen Monitoring Services toimittaa Hausian kohteisiin puitesopimuksella muun muassa rakennusautomaation etähallinta- ja olosuhdepalvelua Vahanen Monitori -järjestelmän avulla.

Vahanen Monitoring Services Oy on tehnyt yhteistyötä asuinrakentaja Hausia Oy:n kanssa jo pitkään. Vahasen huoltokirjapalvelut ovat Hausian tukena muun muassa yhtiön lupaamassa 10-vuotislisätakuussa, jonka taloyhtiöt saavat, jos ne hoitavat kiinteistöä sille laaditun huolto-ohjelman mukaisesti.

Vahasen ja Hausian välinen uusi puitesopimus astui voimaan 1.1.2021 ja kattaa neljä erillistä palvelukokonaisuutta: uudiskiinteistöjen huoltokirjojen laadinnan ja koordinoinnin, taloteknisten järjestelmien puutteiden kartoituksen, rakennusautomaation etähallinta- ja olosuhdepalvelut sekä rakennusaikaisen LVISA-työmaavalvonnan.

– Hausia on asuntorakentamisen edelläkävijä ja haluaa kasvattaa asukastyytyväisyyttä entisestään huolehtimalla siitä, että uudet kodit ovat taloteknisesti kunnossa ja olosuhteiltaan optimaaliset heti ensimmäisestä asumispäivästä lähtien eikä vasta kahden vuoden takuuajan kuluttua, sanoo Vahanen Monitoring Servicesin toimitusjohtaja Sami Päivärinta.

– Yhteistyöstämme tulee puitesopimuksen myötä entistä laajempaa ja tiiviimpää. Hausian kaikki uudiskohteet lisätään räätälöidysti Vahanen Monitori -järjestelmään jo rakennusvaiheessa, ja taloteknisten järjestelmien sekä olosuhteiden seuranta etähallinnan avulla jatkuu saumattomasti vähintään takuuajan sen jälkeen, kun asukkaat ovat muuttaneet taloon. Vahanen Monitori mahdollistaa suurien kiinteistömäärien hallinnan, seurannan ja raportoinnin kokoamalla tiedon kaikista liitetyistä järjestelmistä. Se on alan edistynein alusta kiinteistöjen ylläpitoon ja johtamiseen, Päivärinta sanoo.

– Haluamme olla vastuullisen asuntorakentamisen eturintamassa ja hyödyntää alan innovaatioita, joilla kiinteistöt voivat entistä paremmin ja joilla myös parannetaan kestävän kehityksen edellytyksiä, sanoo Hausian toimitusjohtaja Kari Kiviluoma. – Yhtä tärkeää on kasvattaa asukastyytyväisyyttä, ja Vahanen Monitori -järjestelmällä huolehdimme siitä, että uudet kodit ovat taloteknisesti kunnossa ja olosuhteiltaan optimaaliset heti ensimmäisestä asumispäivästä lähtien. Ostamme lisäksi muuttovaiheessa tehtävän ulkopuolisen tarkastuksen, jolloin automaatioasiantuntija varmistaa järjestelmien oikeellisuuden. Näin asukas voi olla varma siitä, että uusi koti toimii heti alkumetreiltä.

Kuvassa vasemmalla Sami Päivärinta ja oikealla Kari Kiviluoma.

Lisätiedot:
Sami Päivärinta
Toimitusjohtaja
Vahanen Monitoring Services Oy
050 385 8472
sami.paivarinta@vahanen.com

Kari Kiviluoma
Toimitusjohtaja
Hausia Oy
045 853 3533
kari.kiviluoma@hausia.fi