Huoltokirjapalvelu auttaa säilyttämään 10 vuoden lisätakuun

Asuntorakentaja Hausia ilmoitti tuovansa markkinoille kymmenen vuoden lisätakuun kiinteistöjen huoltotoiminnan kannustimeksi ja lupauksena rakentamislaadustaan. Vahasen tarjoama huoltokirjapalvelu on digitaalinen työkalu, joka auttaa taloyhtiötä noudattamaan huolto-ohjeita ja säilyttämään takuun.

Pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusliike Hausia on erikoistunut asuinrakentamiseen. Yhtiössä on huomattu, että Suomessa taloyhtiöt tinkivät liian usein rakennustensa huoltotoimissa. Vaurioiden ilmetessä syitä etsitään suunnittelusta ja rakentamisesta, kun perimmäinen syy voi olla vajaasti hoidettu huolto-ohjelma.

Hausian helmikuussa 2019 julkaiseman 10 vuoden haastavien rakenteiden lisätakuun tarkoituksena on kannustaa taloyhtiöitä huoltotoimintaan. Rakennusliike painottaa, että oikein tehtynä rakennusten säännöllinen ja suunnitelmallinen huoltotoiminta vähentää merkittävästi hätäkorjausten määrää sekä kustannuksia ja pidentää rakennusten elinkaarta.

Hausian rakennusalan yhteistyöyritykset, kuten Vahanen Monitoring Services Oy, ovat mukana 10-vuotislisätakuussa omilla palveluillaan.

– Huoltokirja on toimiva keino säilyttää kiinteistön arvo ja huolehtia ennakoivasti sen kunnosta ja käytettävyydestä koko elinkaaren ajan. Se on pitkällä aikavälillä edullisinta. Kun huoltokirjat on tehty ja käytössä, autamme seurannalla ja auditoinneilla varmistamaan, että huolto tehdään kaikissa kohteissa oikein, sanoo Vahanen Monitoring Services Oy:n operatiivinen johtaja Timo Finnilä.

– Olemme tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä kehittääksemme turvallisia rakenneratkaisuja ja huoltotoimintaa. Luottamus ja arvostus yritysten ja henkilöstön välillä on ansaittu vuosien yhteistyöllä. Uskomme, että yhdessä pystymme muuttamaan rakentamisen ja asumisen kulttuuria. Yhteisenä tavoitteenamme on elinkaariedullinen rakentaminen ja asuminen. Toiviottavasti muutkin rakentajat lähtevät mukaan lisätakuuajatukseen, Hausia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiviluoma sanoo.

Hausian 10 vuoden lisätakuu koskee haastavia rakenteita, kuten märkätiloja, vesikattoja, julkisivuja ja autohallien vesieristettyjä kansirakenteita, ja edellyttää, että taloyhtiöt pysyvät niille laaditussa huolto-ohjelmassa. Yhtiö lupaa maksaa huoltokirjan laadinnan ja sen ensimmäisen vuoden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Takuu sitouttaa taloyhtiöt hoitamaan arvokkaat rakennuksensa asiaankuuluvalla tavalla ja raportoimaan siitä rakentajalle. Suurin voittaja on asukas, koska viime kädessä takuulla lisätään asumisviihtyvyyttä sekä asunnon arvoa.

 

Lisätiedot

Timo Finnilä
Operatiivinen johtaja
Vahanen Monitoring Services Oy
040 727 1305
timo.finnila@vahanen.com

Kari Kiviluoma
Toimitusjohtaja
Hausia Oy
045 8533 533
kari.kiviluoma@hausia.fi