Huoneakustinen mallintaminen mahdollistaa ääniolosuhteiden kustannustehokkaan optimoinnin

Vuoden 2019 aikana Vahasen akustiikkapalvelujen asiantuntijajoukko on kasvanut ja käyttöön on otettu uusi työkalu huoneistoakustiseen mallinnukseen.

– Vuosi 2019 on ollut meille laajentumisen ja investointien vuosi, kertoo Vahanen-Halme Acoustics Oy:n toimitusjohtaja Ville Veijanen.

– Joukkomme on kasvanut ja uusia työkaluja on otettu käyttöön. Viimeisin täydennys työkalupakkiimme on huoneakustinen mallinnusohjelmisto Odeon.

Huoneakustisen mallinnuksen avulla voidaan jo tilan suunnitteluvaiheessa helposti vertailla eri akustiikkaratkaisujen vaikutusta ja valita niiden joukosta toteutettavaksi sekä riittävät ääniolosuhteet että kustannusraamit täyttävä optimi ratkaisu, Veijanen selittää. – Odeon-ohjelmistolla luodaan kolmiulotteinen laskentamalli, jonka avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että huonetilojen jälkikaiunta-aika ja puheensiirtoindeksi ovat ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset.

Mallinnuksia laatii myös yrityksen uusin vahvistus DI Aleksi Myöhänen, joka aloitti Vahanen-Halme Acousticsin palveluksessa syyskuussa 2019 akustiikkasuunnittelijana.

– Opiskelin akustiikkaa Aalto-yliopistossa, ja minusta on hienoa, että työllistyin nopeasti omalle alalleni ja pääsen kehittämään osaamistani alan ammattilaisten kanssa. Olen jo päässyt tekemään monenlaisia projekteja, kuten rakennusten ulkovaippojen ääneneristysselvityksiä ja ääniteknisiä mittauksia, ja opettelemaan akustista mallinnusta sekä huoneakustiikkaan että ympäristömeluun liittyen, Myöhänen kertoo.

– Uudet tekijät mahdollistavat laajemman tehtävien kirjon, ja voimme palvella asiakkaita eritasoisissa hankkeissa entistä joustavammin, Veijanen arvioi. – Oli kyse sitten poikkeuksellisen vaativasta akustisesta suunnittelusta tai hyvästä ja kustannustehokkaasta perustekemisestä, meiltä löytyy ammattilainen hommaan. Käytössämme on myös laaja arkisto, josta löytyvät esimerkiksi monien vanhoissa rakennuksissa käytettyjen materiaalien äänitekniset ominaisuudet.

Lisätietoja:
Ville Veijanen
Toimitusjohtaja
Vahanen-Halme Acoustics Oy
044 554 9313
ville.veijanen@vahanen.com

Katso lisätietoa akustiikkapalveluistamme.