Hyvällä hankeyhteistyöllä mielenrauhaa ja hallinnan tunnetta tilaajalle

Kirkkonummen Masalassa sijaitsevassa Kokous- ja kongressihotelli Majvikissa toteutettiin vuosina 2019–2021 mittava energiasaneeraus järjestelmien ajanmukaistamiseksi ja tulevan energiankulutuksen vähentämiseksi. Uudistuksilla tavoitellaan vähintään 40 prosentin kustannus- ja hiilisäästöjä parin vuoden tarkastelujaksolla.

Ammattiliitto Pron tilaaman energiasaneerauksen suunnitteli LeaseGreen, ja Vahanen-yhtiöiden tiimi vastasi KVR-hankkeen edunvalvonnasta ja talotekniikkasuunnitelman tarkastuksesta. Hankkeen johdossa toimi asiakkuuspäällikkö Jusu Kainulainen ja projektipäällikkönä Paavo Tapioharju Vahanen Rakennuttaminen Oy:stä. Vahaselta olivat projektissa mukana myös Matias Koskinen (LVIA), Markku Järvinen (LED-valaistus), Antti Huurre (sopimustekninen tarkastelu) ja Asko Laune (sopimustekninen toimitustarkastelu).

– Hankkeessa otettiin hotellikompleksin käyttöön kaukolämmön tilalle maalämpö, poistoilman lämmöntalteenotto ja uusittiin tarkoituksenmukaisesti valikoiden taloteknisten järjestelmien komponentteja, Kainulainen kertoo. – Kohteeseen on laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön kunnossapidon johtamisen tueksi, ja tavoitteena oli kunnostaa laitteet kestävästi eli kartoittaa ja vaihtaa vain sellaiset komponentit, joilla on todellista merkitystä energian käytön ja säästön kannalta ja säästää sellaiset, joilla on elinkaarta jäljellä.

Vahasen tiimi liittyi hankkeeseen mukaan urakkasopimuksen tarkastelu- ja laatimisvaiheessa. Kainulainen kehuu, että urakka eteni erittäin hyvin hyvässä ”pyhän kolminaisuuden” hengessä tilaajan ja LeaseGreenin kanssa ja suosittelee vastaavaa yhteistyörakennetta muihinkin hankkeisiin.

– Suosittelimme hankkeen alkuperäisen sopimusrakenteen muuttamista yleisesti tunnettuun urakkasopimusmalliin, Kainulainen kertoo. –Näin saavutettiin sopimustekninen selkeys, joten tilaaja ymmärsi tarkalleen, mitä oli tilaamassa. Sopimukseen kirjattiin esimerkiksi, että vastuu suunnittelusta on urakoitsijalla, mutta kaikki suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla. Suunnitelmat käytiin tarkasti läpi, laadittiin selonteko eri vaihtoehdoista sekä niiden hyödyistä ja haitoista. Näin tilaajan oli helppo tehdä päätöksiä pikaisesti etenemisvaihtoehdoista.

– Tavoitteena oli elinkaarinäkökulman lisäksi tunnistaa myös, kannattaako joitakin komponenteista toteuttaa lisätyönä tässä samassa urakassa, jotta saadaan tiettyihin järjestelmiin selkeä yhden urakoitsijan kokonaisvastuu eikä jää epäselviä rajanvetoja myöhemmin tehtävien uusimisten osalta. Tietyt tehtävät ovat järkevintä toteuttaa, kun työmaa oli käynnissä, rakenteet avattuna ja laitteet esillä. Ne komponentit ja laitteet, joihin ei liity vastuukysymyksiä eikä työmaan synergiaetua, voidaan uudistaa myöhemminkin, Kainulainen selittää.

Hankkeessa vaihdettiin lämmitysjärjestelmäksi maalämpö, modernisoitiin ilmavaihtokoneita sekä rakennusautomaatiota, muutettiin valaistus energiatehokkaammaksi sekä vaihdettiin vesikalusteita energiaa säästäviin malleihin.

Energiasaneeraus vietiin läpi rakentavassa yhteistyössä ja keskuksen toimintaa mahdollisimman vähän häiriten

– Hankkeen suurimpana haasteena oli se, että saneeraus tehtiin hotellin ollessa käytössä, kertoo LeaseGreenin toteutustiimin vetäjä Jussi Toivonen. – Pyrimme huomioimaan rakennusten käyttäjät ja häiritsemään liiketoimintaa mahdollisimman vähän. Saimmekin hyvin sovittua toimenpiteistä hotellin henkilökunnan kanssa.

– Toinen yleinen haaste saneerauskohteissa on se, että kunto paljastuu lopullisesti vasta, kun vanhaa puretaan. Tässä hankkeessa ei kuitenkaan tullut hirveän isoja yllätyksiä. Kokonaisuutena projektissa onnistuttiin hyvin ja siihen löydettiin hyvät tekijät ja valvojat. Erityisen hyvin yhteistyö toimi Vahasen kanssa. Emme toimineet kilpailijoina vaan kehitimme alusta lähtien yhdessä ratkaisuja tilaajan parhaaksi, Toivonen kertoo.

– Projekti on hyvä esimerkki yhdessä tekemisestä, jossa opitaan puolin ja toisin ja kuljetaan samaan suuntaan. Lähetimme suunnittelukuvat etukäteen Vahaselle, ja suunnittelukokoukset pidettiin parin viikon välein toimistollamme suunnittelijat yhdessä sparraillen. Kokouksia pidettiin tavanomainen määrä, mutta varsinkin toteutussuunnittelun yhteydenpito oli keskimääräistä tiiviimpää ja sen aikana esitettiin paljon kysymyksiä. Koimme, että tämä oli hyvä ja rakentava tapa tehdä asioita. Toivottavasti suhteemme vielä jatkuu ja johtaa myöhempäänkin yhteistyöhön, Toivonen sanoo.

– Visiomme LeaseGreenillä on se, että kiinteistön omistajat saavat eniten vastinetta rahalleen silloin, kun punainen lanka energiatehokkuuden parantamisesta ja korjausvelan hoitamisesta jatkuu katkeamatta ensimmäisestä keskustelusta pitkälle urakan jälkeiseen elinkaaren seurantaan asti. YSE-ehdot ja kokonaisvastuu sitovat meidät varmistamaan kitkattomat siirtymät suunnittelupöydältä työmaan toteutukseen ja urakan luovutuksesta seurantavaiheeseen. On hienoa, että matkan varrella saamme asiantuntevaa sparrausta Vahasen kaltaiselta taholta – näin käännämme projektin aikana sadat pienet päätökset kiinteistön omistajan kannalta systemaattisesti paremmalle puolelle, päättää Toivonen.

Kiinteistöä haluttiin kehittää kokonaisuutena tukemaan energiatehokkuutta ja automaatiota

Ammattiliitoissa ollaan yleisesti ottaen melko jäykkiä päätöksenteossa, mutta Majvikiä päätettiin lähteä kehittämään kokonaisvaltaisesti energiatehokkaampaan suuntaan. Modernisoinnin ja hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi tavoitteena olivat tietenkin merkittävät säästöt energiakustannuksissa.

– Kiinteistön omistajana haasteemme oli muun muassa se, että 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa rakennetun keskuksen ylläpidossa on ollut vuosien kuluessa monta eri toimijaa, kertoo saneerauksen tilaajan eli Ammattiliitto Pron talouspalveluiden ylläpitopäällikkö Janne Räsänen.

– Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmassa oli haastavaa pysyä, koska sinne kerääntyi korjausvelkaa ja eteen tuli koko ajan isoja korjaushankkeita. Kun kongressihotellin koulutustilana toimivan kaksikerroksisen rivitalorakennuksen kaukolämpöratkaisu hajosi, korjaaminen olisi vaatinut mittavia maansiirtoja. Tämä johti ajattelemaan kohdetta uudesta näkökulmasta. Vanhaa tekniikkaa korjattiin useita vuosia, kunnes löysimme kumppaneiksi toimijat, jotka pystyivät kehittämään kiinteistöä tukemaan energiatehokkuutta ja automaatiota kokonaisuus huomioiden. LeaseGreenillä oli tarjota meille saneeraukseen hyvin tuotteistettu avaimet käteen -konsepti, johon saimme myös kahden vuoden seurantatakuun, Räsänen kertoo.

– Halusimme tilaajana varmistaa, että hanke toteutetaan oikealla tavalla ja pyysimme siksi Vahasen mukaan konsultiksi. Vahasella kiinteistö tunnetaan parhaiten ja osataan arvioida, mikä työtapa on sopivin mihinkin kohtaan. Tärkeintä kuitenkin oli, että neuvottelupöytään löytyivät ihmiset, joilla oli intoa ja uskallusta jakaa tietoa. Projektiin saatiin mukaan nuoret, teknisesti suuntautuneet ja sitoutuneet kaverit, jotka pystyivät asettumaan keskustelevaan ja eteenpäin vievään rooliin. He osasivat selittää vaihtoehdot ymmärrettävästi ilman rakennusalan koulutustakin, ja he osasivat ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet, Räsänen kehuu ja antaa erityiskiitosta informatiivisista kokouspöytäkirjoista.

– Uusimalla tekniikkaa päästiin eroon korjausvelasta. Kun vastuurajat saatiin tarkistettua LeaseGreenin puolelle, pääsemme kahden vuoden sisällä mittaamaan ja seuraamaan energiatavoitteiden toteutumista ilman, että vastaan tulee vastuurajapintoja. Haemme kokonaisuudessaan vähintään 40 prosentin säästöä, ja myös hiilijalanjälkemme pienenee 40–50 prosentilla aiempaan verrattuna. Meille kiinteistön omistajana on erittäin merkittävää, että automaatiota on saatu uusittua ja ennen kaikkea lämmitys ja uutuutena se viilennys, sillä maalämpö tuottaa nyt kylmänkin.

Lisätiedot:

Jusu Kainulainen
Asiakkuuspäällikkö
Vahanen Rakennuttaminen Oy
040 826 6737
jusu.kainulainen@vahanen.com
Varaa aika kalenteristani.

Lue myös: Levi hotellin onnistumistarina.