Innovarch mukana Leppävaaran keskustan suunnitteluvarauksen hakumenettelyssä

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 23.9.2013 Leppävaaran Sellon pohjoispuolisen alueen, Leppävaaran keskustan, suunnitteluvarauksen hakumenettelystä. Hakumenettelyssä Espoon kaupunki haki suuntaviivoja alueen kehittymiselle seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy Vahanen yhtiöistä osallistui suunnitteluun omalla ehdotuksellaan.

Ehdotusten suunnitteluaika oli 22.10.2013–17.1.2014. Tavoitteena on kehittää Leppävaaran keskustaa tehokkaana, toiminnallisesti monipuolisena ja elävänä sekä kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena keskustaympäristönä.

– Suunnitelmassamme olemme luoneet edellytykset hyvän, keskustamaisen kaupunkiympäristön rakentumiselle sekä alueen elinkeinoelämän edellytysten vahvistumiselle ympäristöarvojen ohjaamana, hankekehityspäällikkö Harri Nikulainen kuvailee Innovarchin suunnitelmaa.

Leppävaaran keskusta on Espoon itäisen alueen käyntikortti, joukkoliikenteen risteys, kaupallinen keskus ja mittava asumisen alue. Se on myös kulttuurin ja viihde-elämän ydin. – Suunnitelmamme täydentää tätä kuvaa, vahvistaa Leppävaaran identiteettiä ja kaupallista voimaa, mutta ennen kaikkea yhdistää radan ja Vanhan Turuntien jakaman Leppävaaran keskustan yhdeksi kokonaisuudeksi, Nikulainen jatkaa.

Nikulaisen mukaan suunnitelmassa tunnelma ja viihtyisyys on luotu modernin arkkitehtuurin keinoin. Tilasarjat, luonnolliset kulkureitit sekä viihtymistä ja helppoa liikkumista edesauttavat toiminnot luovat helposti hahmotettavan kaupunkiympäristön. Julkiset ja yksityiset palvelut on yhdistetty kaupallisten palveluiden yhteyteen.

Ehdotuksia Leppävaaran keskustaksi tuli määräaikaan mennessä yhdeksän kappaletta.  Ne käsitellään kevään aikana, jonka jälkeen ehdotus voittajasta menee elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätettäväksi.