Innovarch otti kaksoisvoiton Myyrmäen keskustakilpailussa

Hartelan, VVO:n ja Hoas:n muodostaman työryhmä, jossa Innovarch toimi arkkitehtinä, on ottanut kaksoisvoiton Myyrmäen keskustakilpailussa. Hartela oli todella tyytyväinen Innovarchin suunnitelmavaihtoehtoihin ja päätyi lähettämään kilpailuun kaksi ehdotusta. Menestys huipentui siihen, että Vantaan kaupungin edustajista koostuva arviointiraati päätyi valitsemaan voittajaksi molemmat tämän työryhmän kilpailuun lähettämät ehdotukset.

Arvostelupöytäkirjan mukaan arviointityöryhmä arvioi tarjoajatyöryhmän molemmat kilpailuehdotukset (I <3 Myyrmäki ja #myrtsi) kokonaisuudeltaan parhaiksi kilpailuehdotuksiksi ja parhaiksi lähtökohdiksi Myyrmäen keskustan jatkosuunnitteluun ja toteutukseen.  Molemmissa suunnitelmissa kaupunkirakenne, rakennusten sijoittelu, katutason liiketilat ja julkinen ulkotila muodostavat kilpailussa tavoitellun korkeatasoisen ja toimivan kaupunkikeskuksen ja luovat Myyrmäen keskustalle tunnistettavan ilmeen.

Innovarchissa ehdotusta kilpailunimimerkillä #myrtsi työsti Miguel Santos ja vastaavasti toista, nimellä I <3 Myyrmäki, Helmi Mälkönen. Projektipäällikkönä toimi Rainer Linderborg ja suunnittelussa avustivat Anne Henttonen, Minja Mero, Mika Koskela ja Anne-Maria Naapuri. Suunnittelua ohjasivat Jani Ristimäki ja Mikko Lahikainen.

Molemmissa ehdotuksissa lähtökohdaksi otettiin uuden kaupunkiaukion luominen keskelle suunnittelualuetta. Kilpailualueen jäsentelyyn vaikutti vahvasti pohjois-eteläsuuntainen vilkas kevyen liikenteen reitti Myyrmäenraitti, joka haluttiin säilyttää. Myös metsäinen puistoalue nähtiin voimavarana, joka haluttiin tuoda vahvaksi osaksi suunnitelmia. Monipuolisilla kävelyreiteillä ja rikkaalla katutasolla palveluineen ja monikäyttötiloineen pyrittiin luomaan turvallinen, viihtyisä ja eläväinen uusi keskusta. Arkkitehtuuriin tuotiin veistoksellisuutta ja paikoin rohkeitakin massoitteluideoita, pyrkimyksenä luoda keskustamainen ilme ja Myyrmäelle uusi maamerkki.

Kilpailun voittajaehdotukset esitellään seuraavaksi Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka esittelee ne lopulta kaupunginhallitukselle. Kilpailualueen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajan kanssa.

 

#myrtsi:

netti_myrtsihasa_A - View2

netti_myrtsihasa_A - View3

netti_myrtsihasa_A - View4

I <3 Myyrmäki:

netti_ilovemyyrmaki_B - View2

netti_ilovemyyrmaki_B - View3

netti_ilovemyyrmaki_B - View4

 

Tutustu tarkemmin Innovarchin töihin ja tekijöihin osoitteessa www.innovarch.fi.